Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium

Inwestuje, by oszczędzać

Obrazek

Marek Domeradzki wydał blisko 3 mln zł na tuczarnię na 1530 tuczników. Ten wydatek ma się zwrócić w niższych kosztach żywienia i obsługi stada oraz lepszej cenie za wyrównane tuczniki.

Paulina Janusz-Twardowska1 października 2017, 06:00
Zaledwie rok trwała budowa tuczarni na ponad 1500 stanowisk w Kłakach pod Drobinem w  woj. mazowieckim. Dwa razy dłużej inwestor musiał czekać na pozwolenie na budowę. Nie obyło się bez protestów, choć działka pod chlewnię sąsiaduje z dwoma gospodarstwami.
– Planowałem, że w lipcu wstawię pierwsze prosięta. Niestety, prace wykończeniowe się przedłużyły, a na domiar złego energetyka nie podłączyła jeszcze prądu, choć zgodnie z umową budynek już powinien mieć zasilanie o mocy 30 kW – wskazuje na trudności z zakończeniem inwestycji Marek Domeradzki. Rolnik chciał jak najszybciej zacząć produkcję, by spłacać raty kredytu zaciągniętego pod tuczarnię, w której stanowisko kosztowało 1760 zł.

Żywienie multifazowe
Wysoki koszt budowy wynika z koniecznych robót ziemnych na podmokłym terenie, technologii budowy ścian oraz zakupu multifazowego system żywienia Big Dutchman. Ma on zagwarantować maksymalne wykorzystanie potencjału wzrostu tuczonych przez Domeradzkiego duńskich warchlaków. Idea multifazowego żywienia świń polega na zapewnieniu rosnącym zwierzętom paszy w jak największym stopniu pokrywającej ich zmieniające się zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Sercem systemu są dwa komputery, w których programuje się optymalną krzywą żywienia.

– Oprogramowanie pozwala na zmianę dawki nawet co kilogram wzrostu świń – wskazuje Domeradzki. Sygnał do przygotowania odpowiedniej mieszanki daje czujnik umieszczony w każdym autokarmniku. Rozwiązanie to pozwala na ustawienie krzywej dla każdego tubomatu z osobna, czyli w przypadku chlewni w Kłakach dla 66–80 świń. Gdy z czujnika do komputera dociera informacja o konieczności podania kolejnej dawki paszy, mieszalnik (70 l) pobiera dokładnie odmierzone dawki komponentów. Te, już zmielone, magazynowane są w sześciu 3,5-tonowych silosach paszowych na zboża, kukurydzę i śruty sojową oraz rzepakową, dwóch zasobnikach na dodatki paszowe oraz dwóch pojemnikach na kwasy i oleje.

Mieszalnik pobiera w pierwszej kolejności komponenty sypkie, a po ich wymieszaniu dozuje surowce płynne. Maksymalnie może pobrać 14 różnych surowców w minimalnej dawce 500 g. Gdy pasza jest gotowa przechodzi paszociągiem koralikowym do podwójnego autokarmnika o pojemności 200 l.

Dokładny opis tuczarnia Marka Domeradzkiego znajdziecie na łamach październikowego numeru „top świnie” od strony 18.1 z 24
Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

2 z 24
Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

3 z 24
Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

Tuczarnia zbudowana z płyt grubości 10 cm.

4 z 24
Wloty powietrza do kanału podziemnego.

Wloty powietrza do kanału podziemnego.

5 z 24
Wloty powietrza prowadzące powietrze na korytarz główny z czerpni.

Wloty powietrza prowadzące powietrze na korytarz główny z czerpni.

6 z 24
W każdej komorze chlewni znajdują się 3 wentylatory.

W każdej komorze chlewni znajdują się 3 wentylatory.

7 z 24
Sterowniki zawaidujące mikroklimatem w każdej komorze z osobna.

Sterowniki zawaidujące mikroklimatem w każdej komorze z osobna.

8 z 24
Marek Domeradzki postwaił na system żywienia multifazowego.

Marek Domeradzki postwaił na system żywienia multifazowego.

9 z 24
Mieszalnik w systemie DryExact ma 70 l pojemności.

Mieszalnik w systemie DryExact ma 70 l pojemności.

10 z 24
Śrutownik o wydajności do 3 ton na godzinę.

Śrutownik o wydajności do 3 ton na godzinę.

11 z 24
Śrutownik o wydajności do 3 ton na godzinę.

Śrutownik o wydajności do 3 ton na godzinę.

12 z 24
System przekazywania ześrutowanych komponentów.

System przekazywania ześrutowanych komponentów.

13 z 24
Silosy na surowce paszowe.

Silosy na surowce paszowe.

14 z 24
Komputer sterujący żywieniem.

Komputer sterujący żywieniem.

15 z 24
Serce systemu żywienia stada.

Serce systemu żywienia stada.

16 z 24
Paszociąg koralikowy przesyła paszę do tubomatów.

Paszociąg koralikowy przesyła paszę do tubomatów.

17 z 24
Podwójne tubomaty na 80 tuczników.

Podwójne tubomaty na 80 tuczników.

18 z 24
W każdym podwójnym tubomacie znajduje się czujnik wyjadania paszy.

W każdym podwójnym tubomacie znajduje się czujnik wyjadania paszy.

19 z 24
W każdym podwójnym tubomacie znajduje się czujnik wyjadania paszy.

W każdym podwójnym tubomacie znajduje się czujnik wyjadania paszy.

20 z 24
W jednej komorze tuczarni pomieści się 510 tuczników.

W jednej komorze tuczarni pomieści się 510 tuczników.

21 z 24
Domeradzki w każdym kojcu będzie utrzymywał do 40 świń.

Domeradzki w każdym kojcu będzie utrzymywał do 40 świń.

22 z 24
Poza zraszaczami w tubomatach źródłem wody są dwa poidła smoczkowe.

Poza zraszaczami w tubomatach źródłem wody są dwa poidła smoczkowe.

23 z 24
Kran do podłączenia myjki ciśnieniowej.

Kran do podłączenia myjki ciśnieniowej.

24 z 24
Mobilny dozownik leków.

Mobilny dozownik leków.

Picture of the author
Autor Artykułu:Paulina Janusz-Twardowska
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)