Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Żywienie świń>

Łańcuch dostaw uczciwszy dla rolników?

Obrazek

Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące zmiany zasad panujących w łańcuchu dostaw tak, aby były bardziej sprawiedliwe. Szczególnie jeśli chodzi o nieuczciwe praktyki handlowe.

Aneta Lewandowska22 sierpnia 2017, 15:18
Do konsultacji zachęca się rolników, obywateli Unii Europejskiej i innych zainteresowanych, aby podzielili się swoimi poglądami na funkcjonowanie łańcucha dostaw. Konsultacje są prowadzone drogą internetową i potrwają aż do 17 listopada. 

Do kogo szczególnie kierowana jest ankieta?
 • Rolników;
 • przetwórców;
 • dystrybutorów;
 • hurtowni;
 • detalistów;
 • organizacji (w tym stowarzyszenia, izby handlowe itp.);
 • konsumentów i reprezentujących ich organizacji;
 • organizacji pozarządowych;
 • instytucji badawczych;
 • niezależnych ekspertów;
 • kancelarii prawnych;
 • związków handlowych;
 • władz i organizacji publicznych.

Niesprawiedliwie dla najmniejszych

Władze UE niepokoi fakt, że wartość dodana łańcucha dostaw nie rozkłada się prawidłowo na wszystkich jego szczeblach. Przez to tworzą się ogromne różnice w sile przetargowej między małymi, jednocześnie bardziej podatnymi na szkody dostawcami, takimi jak rolnicy i mali przetwórcy, a ich ekonomicznie silniejszymi, wielkimi partnerami.


- To rolnicy stoją na pierwszym szczeblu tego łańcucha i bez nich nie byłoby w ogóle żywności do przetwarzania, sprzedawania i konsumpcji - powiedział komisarz ds. rolnictwa, Phil Hogan - Jednocześnie widzimy, że często to rolnicy są najsłabszym ogniwem. Naszymi działaniami chcemy zapewnić ciągłość w dostawach.


W UE jest około 11 milionów gospodarstw. Około 44 milionów ludzi pracuje w całych łańcuchu dostaw. To rolnicy są podstawą całej drogi, jaką przechodzi żywność.
Wspólna Polityka Rolna stwarza wiele możliwości biznesowych, niestety jednocześnie wystawiając farmerów na kruchość wielkiego rynku i zwiększone wahania cen. Rolnicy często pracują indywidualnie, niezależnie od siebie i mają mniejsze możliwości negocjacji. Nie mogą bronić swojego interesu w relacjach z innymi częściami łańcucha.

Niech przemówi lud
Komisja chce zebrać wszystko, co napłynie z krajów UE w czasie konsultacji i stworzyć możliwe rozwiązania. Instrumenty miałyby zostać włączone już na poziomie UE, żeby uderzyć w nieuczciwe praktyki handlowe i uregulować je z należnym szacunkiem dla produktów rolnych.


Kolejnym celem prowadzonych badań jest określenie przejrzystości rynku i poprawienie go tam, gdzie jest to wymagane. 
Biorąc pod uwagę potrzebę pewnego stopnia konkurencji w Unii, konsultacje pomogą ocenić, czy konieczne jest wprowadzenie dodatkowych unijnych przepisów dotyczących przejrzystości rynku. 


Wreszcie kwestionariusz pomoże przeanalizować poziom zainteresowania producentów kooperacją z innymi producentami i korzystanie z tak zwanych porozumień o podziale wartości (dzielenie przychodów i strat wynikających ze zmian odpowiednich cen rynkowych), które są już stosowane w niektórych sektorach, np. w sektorze cukru.
Konsultacje wpisują się w pracę Zespołu ds. Rynku Rolnego (AMTF), który powołał w styczniu 2016 roku komisarz Hogan. AMTF już zasugerował kilka konkretnych zmian, które umocniły by pozycję rolników w łańcuchu dostaw. Kwestionariusz odnosi się w części do tych propozycji.


Na razie dostępna jest wersja angielska kwestionariusza, jednak do 25 sierpnia na stronie internetowej dostępna będzie także wersja polska. Kwestionariusz można wypełnić TUTAJ. 
al na podst. EC Europe


Picture of the author
Autor Artykułu:Aneta Lewandowska
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)