Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Świnie>Żywienie świń>

Szkody łowieckie – klęska żywiołowa pod Szczecinem

Obrazek

Rada Powiatowa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Gryfinie wystąpiła do Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, by poprosił wojewodę zachodniopomorskiego o uznanie stanu klęski żywiołowej obszaru powiatu gryfińskiego ze względu na szkody spowodowane przez zwierzyną łowną tj. jeleniowate i dziki.

dr Piotr Łuczak11 marca 2017, 22:03

We wniosku Rady Powiatowej ZIR czytamy m.in., że „Szkody w uprawach rolnych spowodowane klęską suszy, powodzi lub innymi zjawiskami to stale powtarzający się problem wielu rolników. Do szkód tych zaliczyć również należy szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną. Z roku na rok następuje wzrost populacji zwierzyny łownej co przekłada się bezpośrednio na coraz większe straty w uprawach rolnych w naszym powiecie. W naszej ocenie tegoroczne szkody w uprawie rzepaku ozimego spowodowane przez zwierzynę łowną wystąpiły na niespotykaną dotychczas skalę".

Wielu rolników zgłasza się do członków Rady Powiatowej ZIR w Gryfinie z prośbą o interwencję w tym zakresie. Rolnicy wskazują, iż z powodu szkód łowieckich potracili plantację rzepaku ozimego. Szkody łowieckie były tak duże, zarówno pod względem areału jak i procentu zniszczenia, że ich plantacje kwalifikują się do przeorania.

Z powyższym problemem związane są również kwestie szacowania wartości strat poniesionych przez rolników, a także sposobu i wysokości ich kompensowania przez podmioty do tego zobowiązane. Problem ten, choć w porównaniu z klęskami suszy czy powodzi nie jest tak medialny, jest jednak bardzo poważny. Dotyczy bowiem ogromnej liczby rolników z terenów sąsiadujących z dużymi kompleksami leśnymi. Obowiązujące obecnie przepisy powodują, że proces uzyskania odszkodowania jest długotrwały, a wysokość tego odszkodowania często jest zupełnie nieadekwatna do poniesionych strat.

Problem nieuczciwego sposobu szacowania strat przez koła łowieckie z naszego powiatu niejednokrotnie był już przez nas podnoszony. Przepisy regulujące ten obszar stawiają na nierównej pozycji rolnika i koło łowieckie. Mamy tu do czynienia z faktycznym brakiem niezależności osób dokonujących szacowania, którymi są przedstawiciele podmiotu zobowiązanego do wypłaty odszkodowania.

Prowadzi to do sytuacji, iż w większości przypadków wartość poniesionej przez rolnika straty jest w olbrzymim stopniu zaniżana. Koła łowieckie korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji wręcz oszukują poszkodowanych rolników. Odrębnym problemem jest ponadto fakt, iż obowiązujące przepisy nie wymagają żadnych wymogów co do kwalifikacji osoby powołanej do szacowania strat łowieckich w rolnictwie, co powoduje brak fachowości ich przeprowadzania.

 

Wszystkie te błędne uregulowania powodują słabość pozycji rolnika poszkodowanego względem podmiotu zobowiązanego do wypłacenia odszkodowania, które zostaje bardzo często zaniżone nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do faktycznie poniesionej straty przez rolnika.

O tym, jak zachodniopomorscy rolnicy walczą i wygrywają z nieuczciwie działającymi kołami łowieckimi, przeczytasz w kwietniowym wydaniu top agrar Polska.
Opr. pł
Fot. ŁuczakPicture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)