Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Świnie>Żywienie świń>

Zakaz stosowania pasz GMO od 2021 roku

Obrazek

Mimo szumnych zapowiedzi zmian wszystko będzie po staremu. Nie będzie zakazu stosowania pasz GMO, który teoretycznie powinien zacząć obowiązywać już za dwa miesiące. Resort rolnictwa zaproponował właśnie przesunięcie tego terminu o kolejne dwa lata.

wk6 listopada 2018, 08:43
Stosowny projekt ustawy został przygotowany jeszcze przez ministra Krzysztofa Jurgiela, który zaproponował, aby zakaz wszedł w życie w 2024 r. Po przyjściu nowego ministra, który wielokrotnie opowiadał się za szybkim uniezależnieniem się od importowanych pasz, wydawało się, że ustawa wyląduje w śmietniku.

Tymczasem Jan Krzysztof Ardanowski podtrzymał projekt, ale przesunął w nim termin zakazu na 1 stycznia 2021 r. „W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt paszy GMO, przedmiotem prac i badań jest określenie możliwości zwiększonego wykorzystania rodzimych surowców białkowych w celu zastąpienia, a przynajmniej uzupełnienia importowanej GMO śruty sojowej. Odroczenie terminu wejścia w życie zakazu, a nie jego całkowite uchylenie, jest nie tylko ostrożnym podejściem Rządu do zagadnienia GMO, ale przede wszystkim ma na celu umożliwienie zachowania konkurencyjnej pozycji krajowym producentom żywności zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych - napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Propozycja ministra Ardanowskiego jest zaskakująca gdyż do tej pory opowiadał się za wprowadzeniem zakazu stosowania pasz GMO już w styczniu 2019 r., czyli za …dwa miesiące. Resort chciał bowiem zastąpić stosowanie importowej śruty genetycznie zmodyfikowanej krajowymi źródłami białka. Dlatego do projektu dołączono „Plan z dnia w sprawie krajowych źródeł białka oraz zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt”. Jego celem jest zminimalizowania deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt.

Jednak po raz kolejny okazało się, że nie jest to takie proste. „Realizacja przepisu art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, w którym ustanowiony został zakaz wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników.” - napisano w dokumencie.   wk


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)