Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka ABC na mszyce AL
Załącznik do decyzji MRiRW nr R -303 /2017d z dnia 28.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 46/2013 z dnia 22.03.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:

Themar Import - Eksport Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 245C, 05-816 Opacz Kolonia
tel.:22 42 56 743, fax: 22 89 46 000


A B C N A M S Z Y CE AL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) - 0,015% (0,15 g/l)

Zezwolenie MRiRW nr R – 46/2013 z dnia 22.03.2013 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 303 /2017d z dnia 28.06.2017 r.H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego użycia, o działaniu kontaktowym
przeznaczony do zwalczania mszyc i wciornastków na roślinach ozdobnych uprawianych
w mieszkaniach, na balkonach i w ogrodach.
Na roślinie działa powierzchniowo.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych szkodników. Roślinę
należy równomiernie pokryć cieczą z odległości 20-40 cm tak, aby była wilgotna, łącznie
z dolną powierzchnią liści. Unikać tworzenia się ściekających kropel. Stosować maksymalnie
2 zabiegi w sezonie, przemiennie z insektycydami posiadającymi substancje czynne
należące do innych grup chemicznych niż deltametryna.

Róża
mszyca różano-szczeciowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml - 110 ml/1m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Etykieta środka ochrony roślin ABC na mszyce AL

Niecierpek nowogwinejski
wciornastek amerykański
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 170 ml/1m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Chryzantema
wciornastek amerykański
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml - 170 ml/1m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Begonia zimowa
mszyca ziemniaczana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml - 110 ml/1m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

Bluszcz
mszyca bluszczowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/1m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml – 120 ml/1m2.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni

UWAGI:
1. Rośliny doniczkowe opryskiwać poza pomieszczeniami mieszkalnymi np. na balkonie,
podwórzu.
2. Środek stosować w temperaturze nie wyższej niż 20oC. W dniu upalnym zabieg wykonać
pod koniec dnia, a opryskaną roślinę pozostawić na zewnątrz.
3. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika.
4. Podczas opryskiwania roślin uprawianych w ogrodzie nie dopuścić do przedostania się
środka na rośliny konsumpcyjne, zwłaszcza przeznaczone wkrótce do zbioru (np. rośliny
konsumpcyjne można przykryć folią).
5. Podczas opryskiwania roślin należy akwarium przykryć np. folią.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne zabezpieczające przed oddziaływaniem środków ochrony
roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


Etykieta środka ochrony roślin ABC na mszyce AL

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................

Etykieta środka ochrony roślin ABC na mszyce AL

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody