Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Achilles 100 CSZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 114/2015 z dnia 14.08.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Helm AG, Nordkanalstraße 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.:+ 49 40
2375 0, fax: +49 40 2375 1845; e-mail: info@helmag.com
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Wraszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel.: +48 22 6543500, fax + 48 22 6548310
Achilles 100 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) - 100 g/l
(9,74%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 114 /2015 z dnia 14.08.2015 r.

Uwaga
H332 -Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 -Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280-Stosować ubranie ochronne.
P312 -W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
P391- Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy, zawierający syntetyczny pyretroid, w formie zawiesiny kapsuł
w cieczy, do rozcieńczania wodą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących
i ssących w uprawach roślin rolniczych. Produkt o szybkim działaniu kontaktowym
i żołądkowym.
Substancja czynna działa powierzchniowo, wyróżnia się wysoką stabilnością przy
nasłonecznieniu i długim działaniem.
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.
1
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z
sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 I/ha
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji (na pąkujących
roślinach), zgodnie Z sygnalizacją.
szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,075 l/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,06 - 0,075 I/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania platków
kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 I/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy.
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 I/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 I/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 I/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 I/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 I/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Jęczmień jary
mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 I/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 I/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 I/ha
Zalecane dawki dla jednorazowego zastosowania: 0,04 - 0,05 I/ha
Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw.
2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 I/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI
1. Pyretroidy działają skuteczniej w temperaturze ponizej 20°C. W przypadku wyższej
temperatury w ciągu dnia, zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. Środek stosowany w zalecanych dawkach nie stanowi zagrożenia dla pszczół,
również na roślinach pokrytych spadzią.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie
wstrząsnąć aż do uzyskania jednolitej zawiesiny. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw
w pracy opryskiwacza, przed przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło
i dokładnie wymieszać ciecz.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
3
W
celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka Achil es 100 CS w ochronie
rzepaku ozimego konieczne jest wyznaczenie 15-metrowej strefy ochronnej od
zb
iorników i ciekó w
wodnych.
W
celu ochrony organizmów wodnych przy stosowaniu środka Achil es 100 CS w ochronie
zb
óż konieczne jest wyznaczenie 10-metrowej strefy ochronnej od zbiorników i ci
eków
wodnych.
W
celu ochrony roślin oraz stawonogów nie b
ędących celem działania środka Achil es 100
CS konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów nie
bezpiecznych.
Opóźnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
4
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody