Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Activus 400 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Activus 400 SC

Numer zezwolenia: R-1/2016 wu

Termin zezwolenia: 2021-07-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-01-31

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-01-31

Substancja czynna: pendimetalina - 400 g

Uprawa: pietruszka, pasternak, salsefia, brukiew, rzepa

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: fiołek polnykomosa białałoboda rozłożystatasznik pospolity

Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13). Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitajasnota purpurowajasnota różowamiotła zbożowaniezapominajka polnatasznik pospolity

Uprawa: marchew

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: ziemniak

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować przed wysadzeniem roślin uprawnej do gruntu.

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: cebula

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: cebula szalotka

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować: w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12.

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: czosnek

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.

Nazwa: Termin stosowania: w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: brokuł

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: sorgo, proso

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Termin stosowania: –doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub – po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: słonecznik

Dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białamaruna bezwonnapokrzywa żegawkaprzytulia czepnapsianka czarnaszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polne

Ważne Tematy