Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Aloha

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Aloha

Numer zezwolenia: R-23/2019 wu

Termin zezwolenia: 2021-07-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-01-31

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-01-31

Substancja czynna: metolachlor-S - 960 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę lub bezpośrednio po wschodach, do fazy, gdy pochewka liściowa (koleoptyl) przebija się na powierzchnię gleby (pękanie gleby) (BBCH 09). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronna

Ważne Tematy