Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Alta 500 SCZałącznik do pozwolenia MRiRW nr R-36 /2013h.r. z dnia 19.07.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska.
A L T A 500 SC
Zawartość substancji czynnej:
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g w 1 litrze środka (38,76 %)
Pozwolenie MRiRW Nr R -36/2013h.r. z dnia 19.07.2013 r.
Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na
terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed
alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej
i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.
1
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
ZIEMNIAK
alternarioza
Zalecane dawki: 0,3-0,4 l/ha.
Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie
pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7-10
dniach.
zaraza ziemniaka (nać i bulwy).
Zalecana dawka: 0,3-0,4 l/ha.
Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Po
wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek
Alta 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym
w odstępach co 7-10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.
2.ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA KONSUMPCYJNA
mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7-10 dni
w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych.
UWAGA
Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.
B) CEBULA NASIENNA
mączniak rzekomy.
Zalecana dawka: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować 2-3 razy w sezonie w odstępach co 7-10 dni. Stosować przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
UWAGA:
Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
C) KAPUSTA BIAŁA, KAPUSTA PEKIŃSKA
kiła kapusty
Dezynfekcja podłoża.
Zalecana dawka: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Podłoże (pole) opryskiwać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę
wierzchnią do głębokości 10 cm.

2
Podlewanie.
Zalecane stężenie; 0,05% (50 ml środka w 100 1 wody)
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą roślinę.
Podlewać rozsadę po posadzeniu na stałe miejsce.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ziemniaki - 7 dni
cebula konsumpcyjna - 28 dni
kapusta - nie dotyczy
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadle) i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
− Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
− Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub
ochronę twarzy.
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.

3
− Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,
stosując te same środki ochrony osobistej.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody