Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Aron 50 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Aron 50 EC

Numer zezwolenia: R-4/2018 h.r.

Termin zezwolenia: 2024-07-09

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2025-01-09

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2026-01-09

Substancja czynna: pinoksaden - 50 g

Uprawa: pszenica jara, jęczmień jary

Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.

Nazwa: Opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnaowies głuchy

Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,9 l/ha.

Nazwa: Jesienią – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej, lub wiosną – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: miotła zbożowa

Uprawa: pszenżyto ozime

Dawka: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9–1,2 l/ha.

Nazwa: Opryskiwać jesienią – od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej, lub wiosną – od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: wyczyniec polny

Uprawa: żyto

Dawka: jesienią – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (BBCH 11) do zakończenia wegetacji rośliny uprawnej, lub wiosną – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do stadium widocznego liścia flagowego (BBCH 37) rośliny uprawnej.

Nazwa: Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6–0,9 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: miotła zbożowa

Ważne Tematy