🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Azoxan 250 SC


Załącznik do pozw. MRiRW nr R -6 /2017 h.r. z dnia 6.02.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
Agrovena Sp. z o.o., , ul Hallera 4/21, 86-100 ŚwiecieAZOXAN 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (22%).


Pozwolenie MRiRW nr R-6/2017 h.r. z dnia 6.02.2017 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
AZOXAN 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie
zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych
(pomidor pod osłonami).
STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy,
septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad
węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w
odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu
można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin
ostatniego zabiegu.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza
karłowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem
krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od
warunków i presji chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych
faz kwitnienia (BBCH 66-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy
widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 – 87).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak
alternarioza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania:
Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych
objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku
żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni,
zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rizoktonioza ziemniaka
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania:
Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego
opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz
rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na
przykrywającą go ziemię.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

szparagi
rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fasola

antraknoza fasoli

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od
początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową
długość, a strąki zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21 – 75). Zabiegi wykonywać w
odstępach co 10-14 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni


Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kalafior, brokuł
czerń krzyżowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub
natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła - od
początku fazy, gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy,
gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2
zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym
mechanizmie działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się
dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

pomidor w uprawie pod osłonami
zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody)

Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody)

Termin stosowania:
Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje
typową barwę (BBCH 51 – 88)
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub
do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.
Ilość wody dobrać do wysokości roślin:
− 60 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości do 50 cm
− 90 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm
− 120 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi,
zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie
działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym
przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, ziemniak (w bruzdach), szparag, pomidor:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Kukurydza, ziemniak (nalistnie), rzepak ozimy, brokuł, kalafior, fasola:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary - 35 dni,
rzepak ozimy- 21 dni,
kukurydza – nie dotyczy,
ziemniak- oprysk nalistny – 7 dni,
ziemniak- oprysk w bruzdę – nie dotyczy,
szparag – nie dotyczy,
fasola – 7 dni,
kalafior, brokuł- 14 dni,
pomidor - 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ......

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody