Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Azyl 250 SC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-146/2017 z dnia 28.07.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH and Co KG, St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: 43 732 6918
2006, fax: 43 732 6918 2004.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97,
www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax. 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl.


AZYL 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (22%).


Zezwolenie MRiRW nr R-146/2017 z dnia 28.07.2017 r.Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
AZYL 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego
w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod
osłonami).

1


STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych
objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do
końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od
warunków i presji chorób.
Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można
wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 14-28 dni.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa
jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia
do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od warunków i presji
chorób.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 12-21 dni.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz
kwitnienia (BBCH 66-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy
widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 – 87).

2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 21-42 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak
alternarioza
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów
choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH
31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji
chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2-3
Odstęp między zabiegami: 14-28 dni
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rizoktonioza ziemniaka
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
Termin stosowania:
Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego
opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na
każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię.
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie ziemniaka: 3

szparagi
rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 8-21
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fasola
antraknoza fasoli
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy
rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają
wypełniać się nasionami (BBCH 21 – 75). Zabiegi wykonywać w odstępach co 10-14 dni, stosując
przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w
sezonie wegetacyjnym.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

3

kalafior, brokuł
czerń krzyżowych
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub natychmiast po
wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła - od początku fazy, gdy główny pęd
osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd osiąga wysokość typową
dla odmiany (BBCH 35-39).
Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w
sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie
działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka
zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 8-12 dni
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

pomidor w uprawie pod osłonami
zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody)
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody)
Termin stosowania:
Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową
barwę (BBCH 51 – 88)
Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania.

Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5
tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200 l/ha.
Ilość wody dobrać do wysokości roślin:
− 60 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości do 50 cm
− 90 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm
− 120 l/1000m2 dla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary - 35 dni,
rzepak ozimy- 21 dni,
kukurydza – nie dotyczy,
ziemniak- oprysk nalistny – 7 dni,
ziemniak- oprysk w bruzdę – nie dotyczy,
szparag – nie dotyczy,
fasola – 7 dni,
4

kalafior, brokuł- 14 dni,
pomidor - 3 dni.

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi, zawierającymi
substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
5


W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy, ziemniak (w bruzdach), szparag, pomidor:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Kukurydza, ziemniak (nalistnie), rzepak ozimy, brokuł, kalafior, fasola:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ......
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody