Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Baltar

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Baltar

Numer zezwolenia: R-42/2021 h.r.

Termin zezwolenia: 2026-05-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2026-11-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2027-11-30

Substancja czynna: bentazon - 480 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy 2 liścia do fazy 6 liści (BBCH 12-16). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitaiglica pospolitamak polnymaruna bezwonnatasznik pospolity

Uprawa: fasola, groch cukrowy, groch łuskowy, groch siewny

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy pierwszego liścia właściwego do fazy piątego liścia właściwego (BBCH 11-15). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitaiglica pospolitamak polnymaruna bezwonnatasznik pospolity

Ważne Tematy