Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Calypso Perfect 0,015 AL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 518/2015d
z dnia 18. 06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr 9/2014wu z dnia 03.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer CropScience Limited, 230 Cambridge Science Park, Milton
Road, Cambridge, CB4 0WB, Great Britain, Tel: +44 1223 226500
Fax: +44 1223 226635, www.bayergarden.co.uk
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
Tel.. 22 572 35 00, Fax: 22 572 35 00
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin
: 1. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (058) 774
10 90, fax: (058) 676 74 89, e-mail:
info@target.com.pl
2. AGROPAK Sp. j., G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.:
(032) 615 69 18, fax: (032) 615 63 30, e-mail:
agropak@agropak.pl
CALYPSO Perfect 0,015 AL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) – 0, 15 g/l (0,015%)
Zezwolenie MRiRW nr R-9/2014wu z dnia 03.09.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 518/2015d z dnia 18.06.2015 r.
H412
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Calypso Perfect 0,015 AL to środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego
stosowania, o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników w hobbystycznej uprawie roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami,
pomieszczeniach zamkniętych i w gruncie oraz w hobbystycznej uprawie jabłoni w
ogródkach przydomowych i działkowych. Środek jest przeznaczony do zwalczania
szkodników ssących i gryzących. W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych w postaci
atomizerów.
STOSOWANIE ŚRODKA
Roślinę należy opryskać, aż do jej całkowitego zwilżenia pokrywając środkiem również dolną
stronę liści, w taki sposób, aby nie tworzyły się na nich krople.
Dla uzyskania najlepszego wyniku zabiegu stosować tylko na rośliny w fazie aktywnego
wzrostu.
ROŚLINY OZDOBNE
Rośliny ozdobne kwitnące i zielone (uprawa w gruncie i pod osłonami, i w
pomieszczeniach zamkniętych), krzewy i drzewa ozdobne (uprawa w gruncie i pod
osłonami)
mszyce
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 518/2015d
z dnia 18. 06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr 9/2014wu z dnia 03.09.2014 r.
Krzewy ozdobne (uprawa w gruncie)
gąsienice zjadające liście, skoczki
Środek ogranicza szkody powodowane żerowaniem gąsienic.
Rośliny ozdobne kwitnące (uprawa gruncie)
larwy zjadające liście
Rośliny ozdobne kwitnące i zielone (uprawa w gruncie i pod osłonami oraz w
pomieszczeniach zamkniętych)
wciornastki
Rośliny ozdobne kwitnące i zielone (uprawa pod osłonami oraz w pomieszczeniach
zamkniętych)
mączlik szklarniowy, miseczniki, wełnowce
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby
opryskiwanie powtórzyć.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni
ROŚLINY SADOWNICZE (W GRUNCIE)
jabłoń
bawełnica korówka, gąsienice zjadające liście.
Środek ogranicza szkody powodowane żerowaniem gąsienic.
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach. W razie potrzeby
opryskiwanie powtórzy po upływie 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Minimalny odstęp między zabiegami:14 dni
SPOSÓB UŻYCIA:
1. WSTRZĄSNĄĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM
2. Przekręcić dyszę do pozycji „ON”
3. Po użyciu przekręcić dyszę do pozycji wyjściowej „OFF”
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA
1. Środka nie należy stosować w dawkach niższych niż zalecane oraz w odstępach
krótszych niż rekomendowane w etykiecie instrukcji stosowania
2. W przypadku wykonywania kolejnych zabiegów lub ponownego pojawienia się szkodników
stosować przemiennie preparaty z innych grup chemicznych
3. Środek działa skutecznie w temperaturze > 10o C.
4. Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
5. Zabieg najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem. Nie opryskiwać w pełnym
słońcu oraz na roślinach silnie przesuszonych.
6. Środek wykazuje długotrwałe działanie na mszyce do 21 dni po zabiegu.
7. Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny mieć kontaktu z opryskanymi roślinami aż do
momentu wyschnięcia środka
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 518/2015d
z dnia 18. 06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr 9/2014wu z dnia 03.09.2014 r.
Niektóre odmiany pewnych roślin ozdobnych mogą wykazywać w następstwie zastosowania
środka przemijające objawy w postaci przebarwień liści lub kwiatów. Z tego względu nie
należy stosować środka bezpośrednio na otwarte kwiaty.
Przed zastosowaniem środka na większą lub szczególnie cenną kolekcję roślin ozdobnych
wykonać na każdej uprawianej odmianie próbny zabieg w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły
uszkodzenia roślin.
W przypadku obecności w populacji mszycy czy mączlika szklarniowego form odpornych
skuteczność środka może być niewystarczająca.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek.
Nie jeść, nie pic ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po stosowaniu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar zastosowano środek
mogą wejść oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rośliny ozdobne –nie dotyczy
jabłoń – 14 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia.
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 518/2015d
z dnia 18. 06.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr 9/2014wu z dnia 03.09.2014 r.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ……

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody