Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Celest 025 FS


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 117/2016d z dnia 25.04.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa. tel.: 22 326 06 01,
fax: 22 326 06 99.


CELEST 025 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) - 25 g/l (2,38%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 117/2016 z dnia 25.04.2016 r.


H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do
zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna
siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed
chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek,
septorioza siewek).

Pszenica jara
śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Pszenżyto ozime
pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Żyto ozime
pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia źdźbłowa żyta, zgorzel siewek (fuzarioza siewek).

Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml /100 kg ziarna
z dodatkiem 400 ml wody.


Etykieta środka ochrony roślin Celest 025 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na
cele konsumpcyjne, ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16%, ani uprzednio traktowanego
inną zaprawą.
6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu
przeschnięcia.
7. Zaprawiony materiał siewny przechowywać w grubych papierowych, oznakowanych
i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu,
należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
9. Maksymalna norma wysiewu materiału siewnego zaprawionego środkiem Celest
025 FS wynosi 240 kg/ha.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY
Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych, zgodnie
z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.
Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji.

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.
Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu.
Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy
Celest 025 FS dokładnie mieszając i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Gotowa zaprawa może być użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia.
Zaprawiać z włączonym mieszadłem.
Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Aparaturę dokładnie oczyścić i wymyć zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania zaprawy,
zaprawiania nasion oraz ich pakowania.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Celest 025 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW
2


W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Celest 025 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody