Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka COMPO Herbistop


Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do zezwolenia MRiRW nr R - 34/2016 wu z
z dn
d i
n a
i 13.12.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
COMPO GmbH, Gildenstraß
a e
ß
e 38
3 ,
8
, D-48
4 1
8 5
1 7
5
7 Mü
M n
ü s
n ter
e ,
, Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Fe
F d
e e
d r
e al
a n
l a
n
a N
i
N e
i m
e iec,
tel.: +49 0251 32770

Po
P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
n
y roś
o l
ś in:
CO
C MP
M O
P Po
P l
o s
l ka
a sp.
p
. z
z o.
o o.
o ,
, pl
p .
l Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,
tel.: 61 850 93 80,
, ww
w w
w .
w com
o po
p .
o pl
p


COMPO Herbistop


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó n
i
n e
i p
e r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a ny
n c
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
kwas pelargonowy (zw
z i
w ą
i z
ą e
z k
e z
z grup
u y
p
y na
n s
a yc
y ony
n c
y h
h kwa
w s
a ów
w tłu
ł s
u zc
z zo
z wy
w c
y h)
h - 237,59 g/l
(24,26%)


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr R- 34/2016 wu z dnia 13.12.20
2 1
0 6
1
6 r.
r
Uwaga

H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y

EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u z
d i
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
ć
zgodnie z instrukcją użycia

P280 - Stosować oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /ochronę twarzy.

P305+P351+P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U
: Ost
s ro
r ż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą
pr
p ze
z z
e kilik
l a
a min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wk
w i
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il są
ą i moż
o n
ż a
n
a je
e ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Na
N d
a a
d l
a
płukać.
P337+P313 - W pr
p zy
z p
y a
p dk
d u
u ut
u rzy
z m
y ywa
w n
a i
n a
i
a się
i
ę dzi
z a
i ła
ł n
a i
n a
i
a dr
d aż
a n
ż ią
i c
ą eg
e o
o na
n
a oc
o zy
z :
y Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą
po
p r
o ad
a y
d /
y zg
z ło
ł s
o ić
i się
i
ę po
p d
o
d op
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a


OPIS DZIAŁANIA
CO
C MP
M O
P He
H r
e bi
b s
i top
o
p jes
e t
t ni
n e
i s
e el
e ektywnym herbicydem, za
z w
a i
w e
i r
e aj
a ąc
ą ym
y na
n t
a ur
u al
a n
l ą
n
ą sub
u s
b t
s an
a c
n j
c ę
ę
czynną – kwa
w s
a pe
p l
e a
l r
a go
g n
o o
n w
o y
w .
y Śr
Ś od
o e
d k
e w
w po
p s
o ta
t c
a i
i kon
o c
n en
e t
n rat
a u
u do
d
o spo
p r
o zą
z d
ą z
d a
z n
a ia
i roztworu
wodnego, przeznaczony do
d
o zwa
w l
a c
l za
z n
a i
n a
i
a chwa
w s
a tów
w jed
e n
d o
n - i
i dwu
w l
u ilś
i cie
i n
e n
n yc
y h
h wy
w s
y tęp
ę u
p j
u ąc
ą yc
y h
h w
w
am
a at
a or
o sk
s ie
i j
e
j up
u r
p aw
a i
w e
i
e roś
o l
ś iln
i
n oz
o d
z o
d b
o n
b yc
y h,
h wa
w r
a zywn
w yc
y h
h i
i sad
a o
d w
o n
w i
n c
i zyc
y h. Pr
P e
r p
e a
p r
a at
a
t jes
e t
s tak
a że
ż
e
pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y
y do
d
o lilk
i wi
w d
i a
d cj
c i
i mchó
h w
ó
w w
w up
u r
p aw
a i
w e
i
e dr
d ze
z w
w i
i krze
z w
e ó
w w
w owo
w c
o owy
w c
y h
h or
o az
a
z lilk
i wi
w d
i a
d c
a j
c i
i
mchó
h w
ó
w i
i glo
l n
o ó
n w
ó
w na
n
a ście
i ż
e k
ż ac
a h i placach obsadzonych roś
o liln
i a
n m
a i
i dr
d ze
z w
e i
w a
i s
a tymi.

Etykieta środka oc
o hr
h on
o y
y r
ośliln
i
n COMP
M O
P H
er
e bi
b s
i top
o ,
p
, za
z łąc
ą zn
z ik
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l ni
n a
a M
R
M iR
i W
1

Środek przeznaczony wyłącznie do stosowania punktowego na powierzchni do 500 m2 przy
użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 20 l, wyposażonych w osłonę opryskową
(herbicydową), z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne mchy oraz glony poprzez działanie
kontaktowe. Powoduje obumieranie zielonych części roślin mających bezpośredni kontakt ze
środkiem. Działanie środka jest widoczne już po kilku godzinach od zastosowania. Utrata
nadziemnych części powoduje także obumieranie korzeni u chwastów jednoliściennych.
Chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się zaczynają ponownie wschodzić po upływie ok.
3-8 tygodni. Ze względu na mechanizm działania substancji czynnej środka, niezależny
w dużym stopniu od warunków pogodowych; środek jest również skuteczny przy niskich
temperaturach (wczesna wiosna, późna jesień).

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, komosa
wielkolistna, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, mniszek pospolity, rdestówka
powojowata, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wyka kosmata, mchy
(m in. mokradłoszka zaostrzona, skrętek wilgociomierczy, krótkosz pospolity, rokiet
cyprysowaty, fałdownik nastroszony).
Chwasty średnio odporne: mlecz polny, perz zwyczajny, wiechlina łąkowa.
Chwasty odporne: trybula leśna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny warzywne
przygotowanie gleby pod uprawę przed wysiewem lub sadzeniem.

Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 130 ml/10 m2
Liczba zabiegów: 1

zwalczanie chwastów w okresie uprawy warzyw (stosowanie w międzyrzędach,
stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 130 ml/10 m2
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: 21 - 40 dni

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Zalecana ilość wody: 870 ml/10 m2

Drzewa i krzewy ozdobne (stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 130 ml/10 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: 21 - 40 dni
Zalecana ilość wody: 870 ml/10 m2

Drzewa i krzewy owocowe (stosowanie pomiędzy/pod uprawianymi roślinami).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 130 ml/10 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: zwalczanie chwastów 21 - 40 dni, zwalczanie mchów 30 - 60 dni.
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Zalecana ilość wody: 870 ml/10 m2


Ścieżki i place obsadzone krzewami i drzewami ozdobnymi (tereny nieużytkowane pod
uprawę).
Termin stosowania: środek stosować od wiosny po rozpoczęciu wegetacji przez rośliny
chwastów i po ponownym pojawieniu się chwastów.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 130 ml/10 m2
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: zwalczanie chwastów 21-40 dni , zwalczanie mchów i glonów 30-
60 dni.
Zalecana ilość wody: 870 ml/10 m2

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na powierzchniach, na których zastosowano środek COMPO Herbistop, wstrzymać się
z pracami uprawowymi przez co najmniej trzy dni, aby środek mógł w pełni wykazać swoje
działanie. Sadzić lub wysiewać rośliny najwcześniej po trzech dniach od zastosowania.

ZALECENIA STOSOWANIA
Środek COMPO Herbistop należy rozcieńczyć wodą. Chwasty, mchy i glony przeznaczone
do zwalczania spryskać starannie za pomocą opryskiwacza z osłoną opryskową, tak aby
zostały dobrze nawilżone. Przed zastosowaniem środka zwalczane rośliny powinny być
suche. Stosując środek pomiędzy lub w pobliżu roślin uprawnych, w międzyrzędziach i na
obrzeżach trawników należy używać osłony opryskowej. Podczas zabiegu musi ona być
prowadzona jak najbliżej powierzchni gleby. Obumierają tylko te zielone części rośliny, które
miały bezpośredni kontakt ze środkiem. W przypadku ponownego wykiełkowania chwastów,
zabieg w razie potrzeby powtórzyć.
Dawkowanie: 130 ml środka w 870 ml wody na 10 m2 odpowiada 150 ml środka w 1000 ml
wody na 11,5 m2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Uwaga:

Środek nie jest zalecany do usuwania chwastów i mchów na trawnikach.

Podczas stosowania środka należy tak kierować strumień cieczy użytkowej, aby ciecz nie
osiadała na liściach i innych częściach nadziemnych sąsiadujących roślin ogrodowych.
W przeciwnym przypadku może dojść do ich uszkodzenia.

Należy zwrócić uwagę na możliwość znoszenia cieczy użytkowej przez wiatr. Z tego też
względu środek najlepiej stosować w dni bezwietrzne i przy niskim ciśnieniu w zbiorniku
opryskiwacza. Deszcz, jeśli wystąpi 3-6 godzin po zabiegu nie powinien mieć znaczącego
wpływu na skuteczność środka. Opady deszczu występujące po upływie 12 godzin od
zabiegu nie mają już żadnego wpływu na działanie środka.

Liście, które w ciągu trzech pierwszych dni po zastosowaniu środka miały kontakt z pokrytą
cieczą użytkową glebą, mogą doznać miejscowych uszkodzeń. Zdrewniałe części roślin nie
ulegają uszkodzeniu, więc środek można zastosować pod drzewami i krzewami.

Nie stosować na płytach z żywicy syntetycznej i marmurze.
W przypadku innych materiałów należy sprawdzić tolerancję w mało widocznym miejscu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed użyciem silnie wstrząsnąć! Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed
zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić
potrzebną jej ilość. Przy pomocy nakrętki z miarką odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego do połowy wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) oraz okulary ochronne w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Unikać nieuzasadnionego kontaktu z produktem. Niewłaściwe użycie może powodować
problemy zdrowotne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów
zapylających.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
3 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze od 2oC do 25oC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Po dostaniu się do dróg oddechowych: Wyjść na świeże powietrze, w razie potrzeby
skonsultować się z lekarzem.
W razie kontaktu ze skórą: Natychmiast zmyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: Wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. NIE wywoływać
wymiotów.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin COMPO Herbistop, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody