Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Dedal 497 SCZał. do pozw. MRiRW nr R - 65/2014h.r. z dnia 22.08.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska.
D E D A L 497 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiofanat metylowy (substancja z grupy benzimidazoli) 310 g/l (26,27%)
epoksykonazol (substancja z grupy triazoli) – 187 g/l (15,85%)
Pozwolenie MRiRW nr R - 65/2014h.r. z dnia 22.08. 2014 r.


UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
Podejrzewa się, że powoduje raka.
Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na
dziecko w łonie matki.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi.
Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować odzież ochronną.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.
1
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Dedal497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego
i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów
Dedal497 SC wykazuje średni poziom zwalczania fuzariozy kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza
plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Uwaga: Pszenżyta ozimego nie opryskiwać w okresie kwitnienia.
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od
początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
2
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Burak cukrowy.
chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
- Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania.
- Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.
Sporządzanie cieczy roboczej
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej
w odległości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych lub zastosowanie rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
3
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

pszenica ozima – 35 dni
pszenżyto ozime – 35 dni
jęczmień jary – 35 dni
burak cukrowy – 28 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie
dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0-30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody