Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Django

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Django

Numer zezwolenia: R-19/2019 h.r.

Termin zezwolenia: 2023-08-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2024-02-29

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2025-02-28

Substancja czynna: metamitron - 700 g

Uprawa: burak cukrowy

Dawka: A. zabieg doglebowy i zabiegi nalistne Maksymalna/ zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg po siewie buraka, przed wschodami chwastów: Django w dawce 2,0 l/ha. - drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu: Django w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Django 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Django w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Django 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha B. ochrona oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych Maksymalna / zalecana dawki dla jednorazowego zastosowania: - pierwszy zabieg: Django w dawce 2,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha. lub Django w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha. - drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty: Django w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha - trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego, do fazy 8 liści buraka - BBCH 18): Django w dawce 1,0 l/ha + Betanal Elite 274 EC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha lub Django w dawce 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC w dawce 2,0 l/ha

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: fiołek polnygwiazdnica pospolitajasnota purpurowakomosa białasamosiewy rzepakuszarłat szorstkitasznik pospolitytobołki polnewilczomlecz obrotnyżółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy