Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Emesto Prime 50 FS
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 195/2016 z dnia 08.09.2016 r.


Posiadacz zezwolenia
:
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 2173 387 225, fax: +49 2173 383 735

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03EMESTO PRIME 050 FS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
penflufen (związek z grupy karboksyanilidów) - 50 g/l (4,85%)
Zezwolenie MRiRW Nr R- 195 /2016 z dnia 08.09.2016 r.Uwaga

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-Benzoizotiazolin-3-on,5-chloro-2-metylo-izotiazol-3-on/2-metylo-
izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Emesto Prime 050 FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu o działaniu
powierzchniowym i układowym do zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą.
Środek do stosowania przy użyciu profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia
zapraw płynnych na bulwy sadzeniaków ziemniaka.

Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRWSTOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
40 ml w 1-1,5 l wody na 100 kg sadzeniaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (co 3 lata)

Termin stosowania:
Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed lub w
trakcie sadzenia.
Do zaprawiania używać profesjonalnych urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw
płynnych na bulwy sadzeniaków ziemniaka.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno

przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
2. Worków, w których przechowywane były zaprawione ziemniaki, nie można
wykorzystywać ponownie do przechowywania żywności lub pasz.
3. Maksymalna norma sadzenia bulw zaprawionych środkiem Emesto Prime 050 FS
wynosi 4 t/ha .

TECHNIKA ZAPRAWIANIA BULW
Ściśle przestrzegać zalecanej dawki środka.
Sadzeniaki zaprawiać przed lub w trakcie sadzenia.
Zaprawianie przed sadzeniem przeprowadzać na podajniku taśmowym lub rolkowym przy
użyciu urządzeń specjalnie do tego przeznaczonych, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
Zaprawianie w trakcie sadzenia wykonywać przy użyciu zaprawiarek montowanych na sadzarkę
do ziemniaków lub w sadzarkach wyposażonych fabrycznie w takie urządzenia.
Właściwa ilość zawiesiny na 1 tonę sadzeniaków: 10-15 litrów.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY
Przed przystąpieniem do sporządzania zawiesiny dokładnie ustalić jej ilość. Odmierzoną ilość
wody wlać do zbiornika urządzenia zaprawiającego, włączyć mieszadło hydrauliczne i wlać
odmierzoną ilość środka. Po wlaniu środka do zbiornika urządzenia ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wyczyścić zgodnie z instrukcją danego urządzenia.
Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRWWARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania zawiesiny oraz w trakcie wykonywania
zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie stosować na tym samym polu tego lub żadnego innego produktu zawierającego penflufen
częściej niż co 3 lata.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
- zaprawione sadzeniaki muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
sadzeniaki są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
- zebrać przypadkowo rozsypane sadzeniaki.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW


W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -…………….
Zawartość netto -…………..
Nr partii -……………

Etykieta środka ochrony roślin Emesto Prime 50 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody