Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Galaper Extra 200 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Galaper Extra 200 EC

Numer zezwolenia: R-32/2019 h.r.

Termin zezwolenia: 2022-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2023-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2024-06-30

Substancja czynna: fluroksypyr w postaci estru 1-metyloheptylowego - 288 g

Uprawa: pszenica jara, jęczmień jary, pszenica ozima, pszenżyto ozime, kukurydza

Dawka: Maksymalna/zalecana dawka środka do jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitaprzytulia czepna

Ważne Tematy