Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Glifto 360 SL

nazwa Glifto 360 SL

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Data wydania zezwolenia: 28-09-2012

Nazwa handlowa produktu: Glifto 360 SL

Nazwa posiadacza zezwolenia: SWS Chemicas EU Sp. z o.o. Olbrachta Strumieńskiego, 41-400 Mysłowice

Termin ważności zezwolenia: 28-11-2016

Pozwolenie na handel równoległy: tak

Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: glifosat - 360 g

Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-76/2012 h.r.

Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 21-05-2018

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: ,

Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 21-05-2017


dawka: 2 l/ha

uprawa: ziemniak

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 3-5 l/ha

termin: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).

uprawa: tereny nieużytkowane rolniczo

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 5 l/ha

termin: Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji. Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie średniokropliste. Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

uprawa: tory kolejowe

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 2 l/ha

termin: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.

uprawa: burak cukrowy

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 4 l/ha

termin: Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu właściwego i innych chwastów oraz ułatwienia zbioru. Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju

uprawa: pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 4 l/ha

termin: Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

uprawa: rzepak ozimy

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 3-6 l/ha

uprawa: czarna porzeczka

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 2-6 l/ha

uprawa: jabłoń

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 2 l/ha

uprawa: cebula, marchew, pietruszka, por

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


termin: A. Wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe. B. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania wschodzących chwastów w uprawie

uprawa: pola uprawne

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


dawka: 2-5 l/ha

uprawa: likwidacja odłogów, likwidacja ugorów

agrofag: chwastnica jednostronna , gwiazdnica pospolita , jasnota , jasnota różowa , komosa biała , pokrzywa zwyczajna , tasznik pospolity , żółtlica drobnokwiatowa , bodziszek drobny , bratek polny , jasnota purpurowa , mak polny , przymioto kanadyjskie , przytulia czepna , rdest powojowy , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , perz właściwy , samosiewy rzepaku , starzec zwyczajny , stokłosa miękka , tobołki polne , wiechlina roczna , bylica pospolita , czyściec błotny , szczaw , szczaw polny , szczaw zwyczajny , wierzbownica gruczołowata

zastosowanie małoobszarowe: nie


b"ulotka: Glifto 360 SL"
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody