Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Herbos 110 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Herbos 110 EC

Numer zezwolenia: R-167/2016

Termin zezwolenia: 2021-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-06-30

Substancja czynna: fenoksaprop-P etylu - 110 g

Uprawa: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Dawka: a) Stosowanie pojedynczo Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. b) Stosowanie w mieszankach zbiornikowych W celu rozszerzenia spectrum zwalczanych chwastów o chwasty dwuliścienne środek Herbos 110 EC stosować w mieszaninie ze środkami: Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/ Triben Super 50 SG i Galaper 200 EC/Fluroherb 200 EC/Herbistar 200 EC Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Herbos 110 EC - 0,5 l/ha + Tristar 50 SG/Trimax 50 SG/Triben Super 50 SG - 25 g/ha + Galaper 200 EC/ Fluroherb 200 EC/ Herbistar 200 EC - 0,40 l/ha.

Nazwa: oprysk wykonać na wiosnę, od początku krzewienia do fazy 1 kolanka zbóż (BBCH 20-31)

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnychaber bławatekchwastnica jednostronnafiołek polnygwiazdnica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białamak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaniezapominajka polnaowies głuchyprzetacznik perskiprzytulia czepnardest kolankowyrdestówka powojowatardest powojowyrdest szczawiolistnytasznik pospolitywyczyniec polnyżółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy