Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Kantor 050 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Kantor 050 SC

Numer zezwolenia: R-56/2011

Termin zezwolenia: 2031-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2032-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2033-06-30

Substancja czynna: florasulam - 50 g

Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.

Nazwa: środek stosować wiosną od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 – 32).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymaruna bezwonnaprzetacznik bluszczykowyprzetacznik perskiprzytulia czepnasamosiewy rzepakustulicha psiatasznik pospolitytobołki polne

Ważne Tematy