Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Klinik Duo Free 360 SL

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Klinik Duo Free 360 SL

Numer zezwolenia: R-220/2019

Termin zezwolenia: 2023-12-15

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2024-06-15

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2025-06-15

Substancja czynna: glifosat - 360 g

Uprawa: jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, winorośl

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymiotła zbożowasporek polnytasznik pospolityżółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: łąki, użytki zielone

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymiotła zbożowasporek polnytasznik pospolityżółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: orzech laskowy, orzech laskowy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymiotła zbożowasporek polnytasznik pospolityżółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy