Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kosmik 360 SL1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 78 /2017d z dnia 13.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 139/2012 z dnia 14.11.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,
tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax: +33 (5) 59 60 92 19

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866
41 80, fax: +48 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10
08, fax: +48 12 281 14 54.
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,
fax: + 48 58 676 74 89.
3. ”Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j., ul. Jagodowa 4,
62-002 Suchy Las, tel.: + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.
4. Towarzystwo
Chemiczne
„DANMAR”
Marian
Kidawa,
ul.
Nasienna
1,
91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50, +48 42 650 66 95.
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7 , 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31.


KOSMIK 360 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat
(związek
z
grupy
pochodnych
kwasu
fosfonowego,
w
formie
soli
izopropyloaminowej) – 360 g/l (30,85%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 139/2012 z dnia 14.11.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 454/2015d z dnia 01.06.2015 r.,
decyzją MRiRW nr R-203/2016d z dnia 12.04.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-78/2017d z dnia 13. 02.2017 r.H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

2


Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

3
OPIS DZIAŁANIA
Kosmik 360 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, po zbiorze roślin
uprawnych, w roślinach sadowniczych, na terenach nieużytkowanych rolniczo, w tym na
torach kolejowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, opryskiwaczy
sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową, opryskiwaczy ręcznych oraz sprzętu
naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY

Kosmik 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszczany w całej
roślinie dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni
od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka
temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie
środka.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 3-4 l/ha:

bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny, owsik wyniosły, perz właściwy,
pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 4-5 l/ha + adjuwant AS 500 SL:
bniec biały, koniczyna polna, kupkówka pospolita, mniszek pospolity, perz zwyczajny,
przytulia czepna, wrotycz pospolity.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 5 l/ha:
bniec biały, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna,
kupkówka pospolita, mniszek pospolity, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest
ptasi, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wrotycz
pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 5 l/ha:
ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA
Uwaga:
Środka ochrony roślin Kosmik 360 SL nie stosować w parkach i ogrodach
publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz
placówek opieki zdrowotnej.


A. Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
- zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście
właściwe.

Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

4
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 150-250 l/ha.

Środek KOSMIK 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Kosmik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 150-250 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1.

B. Rośliny sadownicze

Sady (jabłoń)
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w
czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących
gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania
: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI

1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość ich uszkodzenia.

C. Tereny nieużytkowane rolniczo
Place magazynowe, tereny przemysłowe, torowiska, pobocza dróg, tereny wokół
domu i na działce obok fundamentów budynków, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń,
między płytami, brukiem, kostką chodnikową, jak również innymi stałymi
konstrukcjami o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma
miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite
wyeliminowanie, wokół drzew i kęp, kwiatów, pod żywopłotami i krzewami, tereny
przeznaczone na założenie ogrodu, działki, trawnika, ogrody silne zachwaszczone
wieloletnimi chwastami dwuliściennymi przed rozpoczęciem ich uprawy.

Termin stosowania: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone
i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 - 5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Środek KOSMIK 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Kosmik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

5D. Tory kolejowe

Termin stosowania: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i
znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
: 5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Środek KOSMIK 360 SL można stosować łącznie z adiuwantem AS 500 SL:
Kosmik 360 SL 4 - 5 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1,5 /ha
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

E. Pola uprawne przed zbiorem zbóż
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości zbóż do zbioru.

Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Środek KOSMIK 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym:
Kosmik 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI
1.
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub

późnym popołudniem.
2.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do

przejazdu opryskiwacza.
3.
Nie stosować środka w zbożu z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na

materiał siewny.
4.
Słomy nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako

paszy lub podściółki dla zwierząt.

F. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji
wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan

Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

6
uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są
wykształcone i wilgotność nasion wynosi poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3
są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego wzrostu.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI
1.
W celu osiągnięcia właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać po upływie 10

dni po zabiegu. Aby uzyskać pełen efekt dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać

zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.
2.
Środka nie stosować na plantacjach nasiennych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Kosmik 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na mokre rośliny,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione w etykiecie.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Kosmik 360 SL z innym środkiem przygotować ciecz
użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do
wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka Kosmik 360 SL łącznie z siarczanem amonowym należy
wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz
użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

7
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
Uwaga
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy
przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić, tak jak z resztkami cieczy użytkowej.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

8
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
5-7 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 5°C - 35°C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Kosmik 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody