Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Laserto 050 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Laserto 050 SC

Numer zezwolenia: R-68/2020 h.r.

Termin zezwolenia: 2031-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2032-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2033-06-30

Substancja czynna: florasulam - 50 g

Uprawa: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymaruna bezwonnaniezapominajka polnaprzetacznik bluszczykowyprzytulia czepnasamosiewy rzepakutasznik pospolitytobołki polne

Uprawa: pszenica jara, jęczmień jary, owies

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gorczyca polnagwiazdnica pospolitamaruna bezwonnaprzetacznik perskiprzytulia czepnardest powojowysamosiewy rzepakutasznik pospolitytobołki polneżółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy