Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Logik 240 EC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Logik 240 EC

Numer zezwolenia: R-57/2021

Termin zezwolenia: 2024-05-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2024-11-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2025-11-30

Substancja czynna: kletodym - 240 g

Uprawa: rośliny ozdobne, szkółki roślin ozdobnych

Nazwa: Termin stosowania: (BBCH 12-93).

Grupy: ROŚLINY OZDOBNE, TERENY ZIELENI

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: wierzba energetyczna

Nazwa: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia drugiego liścia (BBCH 12-93).

Grupy: INNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: tytoń

Nazwa: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: chrzan, rzepa

Nazwa: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych (BBCH 12-19).

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: burak pastewny, burak ćwikłowy

Nazwa: środek stosować w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: soja

Nazwa: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy gdy widoczne są pierw-sze pąki kwiatowe

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski, słonecznik, lnianka siewna

Nazwa: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do początku wydłużania pędu (BBCH 12-30).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: plantacje nasienne, len zwyczajny, konopie siewne

Nazwa: środek stosować w fazie od drugiego do szóstego liścia właściwego (BBCH 12-16).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: TAK

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: burak cukrowy

Nazwa: Środek stosować od fazy dwóch liści właściwych do momentu, gdy liście zakryły nie więcej niż 20% międzyrzędzi (BBCH 12-32).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchyperz właściwysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Uprawa: rzepak ozimy

Dawka: Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Nazwa: Środek stosować od fazy drugiego liścia do momentu, gdy widoczne jest pierwsze międzywęźle (BBCH 12-31)

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: chwastnica jednostronnamiotła zbożowaowies głuchysamosiewy zbóżwyczyniec polny

Ważne Tematy