Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Lumiposa 625 FS

1
Załącznik do postanowienia MRiRW nr 49/2017 z dnia 11.05.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa,
Tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.plLUMIPOSA 625 FSŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 625 g/l (50,23%)Zezwolenie MRiRW nr R- 76/2017 z dnia 25.04.2017 r.Uwaga
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P391
Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
LUMIPOSA 625 FS jest insektycydem, w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu
układowym, przeznaczonym do zaprawiania. Środek zwalcza owady gryzące.
Po pobraniu środka wraz z pokarmem owady przestają żerować, i giną po 24-60 godzinach,
w zależności od gatunku.
Substancja czynna cyjanotraniliprol należy do grupy IRAC 28.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony jest do przemysłowego zaprawiania nasion.

Rzepak ozimy
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, gnatarz rzepakowiec.
Zalecana dawka do zaprawiania (dawka maksymalna): 40 ml/500 tys. nasion
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Stosować tylko do zaprawiania przemysłowego, w przystosowanych do tego celu odpowiednio
skalibrowanych zaprawiarkach.

Etykieta środka ochrony roślin Lumiposa 625 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW


2
Załącznik do postanowienia MRiRW nr 49/2017 z dnia 11.05.2017 r.


ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA ZALECENIA STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Środka używać tylko do przemysłowego zaprawiania nasion. Zakłady, w których odbywa się
zaprawianie muszą stosować najlepsze dostępne techniki, tak aby wzbijanie się pyłu podczas
zaprawiania nasion, przechowywania i transportu ograniczone były do minimum.
Nasiona powinny być barwione przed ich rozprowadzeniem z zakładu zaprawiania nasion.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

Strategia zarządzania odpornością:
Środek Lumiposa 625 FS stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi
substancje czynne należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania. Dotyczy
to również doboru środka w przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu w okresie
wegetacji.
W ciągu 30 dni od wysiewu nasion zaprawionych środkiem Lumiposa 625 FS wykonać nie więcej niż
1 zabieg insektycydem z grupy IRAC 28, przeciwko temu samemu pokoleniu szkodnika w danej
uprawie.
Unikać używania środków o tym samym mechanizmie działania (grupa insektycydów IRAC 28) na
kolejne pokolenia szkodnika.
Monitorować skuteczności produktu na populacje owadów.

Na opakowaniach zaprawianych nasion powinny zostać umieszczone następujące zwroty:
Maksymalna norma wysiewu rzepaku ozimego zaprawionego środkiem Lumiposa 625 FS wynosi 500
tys. nasion na 1 ha.
Nie wsypywać pyłu pozostałego w opakowaniach po nasionach do siewnika.
Należy stosować odpowiednie urządzenia siewne gwarantujące wysoki stopień wchłaniania do gleby
oraz ograniczenie do minimum wycieków i wzbijania się pyłu.
Sprawdzić przed wysiewem, czy siewnik jest sprawny i nie uszkadza zaprawy na nasionach.
W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
− zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są
również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
− zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.
Zaprawione nasiona przechowywać w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
Zaprawione nasiona nie mogą być stosowane jako produkt spożywczy czy pasza oraz być
wykorzystane do produkcji oleju.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA I SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Stosować tylko do zaprawiania przemysłowego w przystosowanych do tego celu odpowiednio
skalibrowanych zaprawiarkach. Sprzęt do zaprawiania nasion powinien być czysty i wolny od
pozostałosci innych środków ochrony roślin.
Środek należy wlać bezpośrednio do rozwadniacza zaprawiarki i wymieszać z odpowiednią ilością
wody.
W przypadku mieszania z innymi zaprawami nasiennymi oraz innymi dodatkami zaleca się wykonanie
próby w celu sprawdzenia zgodności fizykochemicznej mieszanych środków i bezpieczeństwa dla
traktowanych nasion. Należy unikać mieszania większej ilości środków i sporządzania bardzo
skoncentrowanych zapraw. Przygotowując mieszaninę należy stosować się do etykiet mieszanych
środków.

Etykieta środka ochrony roślin Lumiposa 625 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW


3
Załącznik do postanowienia MRiRW nr 49/2017 z dnia 11.05.2017 r.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAPRAWY I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego
zaprawiania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Stosować rękawice ochronne, ochronę dróg oddechowych oraz odzież roboczą w trakcie zaprawiania
nasion.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wysiewu zaprawionych nasion oraz
czyszczenia sprzętu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
− zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione nasiona są
również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
− zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C, w chłodnym, suchym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Etykieta środka ochrony roślin Lumiposa 625 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW


4
Załącznik do postanowienia MRiRW nr 49/2017 z dnia 11.05.2017 r.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Lumiposa 625 FS, załącznik do zezwolenia MRiRW


Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody