Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Maister 31 OD

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Maister 31 OD

Numer zezwolenia: R-43/2010

Termin zezwolenia: 2020-04-23

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2020-10-23

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2021-10-23

Substancja czynna: foramsulfuron - 30 g, jodosulfuron metylosodowy - 1 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: 1,5 l/ha

Nazwa: Środek można stosować w systemie dawek dzielonych: pierwszy zabieg - w fazie 2 liści kukurydzy, po masowych wschodach chwastów (widoczna faza siewek do fazy 1-2 liści). Zalecana dawka: 0,75 l/ha drugi zabieg - w fazie 4-6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu. Zalecana dawka: 0,75 l/ha lub: pierwszy zabieg - w fazie 2 liści kukurydzy, po masowych wschodach chwastów (widoczna faza siewek do fazy 1-2 liści) Zalecana dawka: 1,0 l/ha drugi zabieg - w fazie 4-6 liści kukurydzy, koniecznie po upływie około 8 dni po pierwszym zabiegu. Zalecana dawka: 0,5 l/ha W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać gdy rośliny chwastnicy znajdują się w fazie 2-6 liści maksymalnie do początku fazy krzewienia. W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości ok. 15-20 cm), nie później niż w fazie 6 liści kukurydzy. W przypadku dawek dzielonych stosować zabiegi zgodnie z wcześniej podanymi zaleceniami. Pierwszy zabieg należy wykonać nieco wcześniej zgodnie z przyjętymi zaleceniami (faza perzu 2-3 liście tj. ok. 10-15 cm wysokości). Po ok. 8 dniach zabieg należy koniecznie powtórzyć.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Agrofag: chwasty dwuliściennechwasty jednoliścienne

Ważne Tematy