Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Mniszek Ultra 070 EW1
Załącznik do postanowienia MRiRW nr 131/2016 z dnia 31.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80,
fax: 22 465 61 91

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa , tel.: 58 774 10 90, fax. 58 676
74 89, e-mail: info@target.com.pl


MNISZEK ULTRA 070 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) – 53,4 g/l
(5,21%)
fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasów
pirydynokarboksylowych) – 10,68 g/l (1,04%)
chlopyralid
(związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 5,34 g/l (0,52%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 68/2012 z dnia 19.04.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 359/2016d z dnia 20.07.2016 r.Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/ mydłem.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

OPIS DZIAŁANIA
Mniszek Ultra 070 EW jest herbicydem w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do
sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania
rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych.
Środek Mniszek Ultra 070 EW przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
ręcznych.
Etykieta środka ochrony roślin Mniszek Ultra 070 EW, załącznik do decyzji MRiRW

2
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Mniszek Ultra 070 EW jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym
przez liście a następnie przemieszczanym do innych części roślin, powodując ich
deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są
po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda
sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe: koniczyna biała.
Chwasty średniowrażliwe: babki, krwawnik pospolity, mniszek lekarski.

STOSOWANIE ŚRODKA
Trawniki, boiska, pola golfowe
Środek Mniszek Ultra 070 EW stosować na miejsca zachwaszczone.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 m2 (co
odpowiada 15 l/ha)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 5 l/100 m2

Uwaga:
W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od
pierwszego koszenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Nie stosować środka:
− na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,
− w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
− w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu
na możliwość ich uszkodzenia,
− podczas dużego wiatru gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Mniszek Ultra 070 EW, załącznik do decyzji MRiRW

3
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów
zapylających.

W celu ochrony wód podziemnych środek stosować wyłącznie w terminie od 1 kwietnia
do 31 sierpnia.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Zwierzęta gospodarskie – 21 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Chronić przed przemrożeniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/ mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Mniszek Ultra 070 EW, załącznik do decyzji MRiRW

4

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Mniszek Ultra 070 EW, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody