Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Nagomi 025 WGZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 12/2014 z dnia 31.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Sumi Agro Europe Ltd, Vintners’ Place, 68 Upper Thames Street, London, EC4V 3 B,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej; tel.: + 44 79 7164 0426,
fax: + 44 20 7246 3799.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37,
fax: +48 22 637 32 38; www.sumiagro.pl; e-mail: biuro@sumiagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka
dla ludzi i środowiska
N A G O M I 025 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 2,5 % (25 g/kg)
Zezwolenie MRiRW nr R - 12/2014 z dnia 31.01.2014 r.

UWAGA
Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Chronić przed dziećmi
Unikać wdychania rozpylonej cieczy
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Stosować rękawice ochronne i ochronę twarzy.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka ochrony roślin Nagomi 025 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
NAGOMI 025 WG jest środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników
gryzących i ssących w uprawie rzepaku ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek
przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.
słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 kg/ha.

Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu szkodnika na pączkujących roślinach,
w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik.(szkodniki łuszczycowe)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 – 0,3 kg/ha.

Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
U
w
agi:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC.
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie
części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Środek stosowany w zalecanych dawkach i z uwzględnieniem obowiązującej prewencji
dla pszczół nie stanowi dla nich zagrożenia również na roślinach pokrytych spadzią.
4. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po oblocie
pszczół.
Sporządzanie cieczy roboczej
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Nagomi 025 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

48 godzin
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu):
1 godzina
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak ozimy – 28 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W przypadku awari lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nieprzekraczającej
zakresu 0 - 30oC.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Okres ważności - 2 lata
Etykieta środka ochrony roślin Nagomi 025 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Nagomi 025 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody