Reklama zniknie za 11 sekund

Środek: Orkan 350 SL

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Orkan 350 SL

Numer zezwolenia: R-88/2012

Termin zezwolenia: 2022-06-26

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-12-26

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-12-26

Substancja czynna: MCPA - 90 g, glifosat - 260 g

Uprawa: jabłoń

Dawka: Chwasty wrażliwe w dawce 5 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna Chwasty wrażliwe w dawce 7-8 l/ha: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha (80 ml/100m2). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha (50 - 80 ml/100m2).

Nazwa: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Grupy: ROŚLINY SADOWNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnychwastnica jednostronnagwiazdnica pospolitakomosa białamniszek pospolityperz właściwypowój polnyrdest ptasiskrzyp polnyślaz zaniedbanystarzec zwyczajnytasznik pospolitywiechlina rocznawierzbownica gruczołowata

Ważne Tematy