Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Orlian 200 SC1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -219/2017d z dnia 26.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 89/2013 z dnia 13.06.2013 r.


Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00, fax: 22 320 09
50, e-mail: kontakt.ag@dupont.com

Producent:

DuPont International Operations Sarl., P.O. Box 50, 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand
Saconnex, Genewa, Konfederacja Szwajcarska, tel.: +41 (0) 22 717 51 11; fax: +41 (0) 22 717
60 88

ORLIAN 200 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
pentiopirad (związek z grupy karboksyamidów) – 200 g/l (20,4%)
Grupa FRAC 7.


Zezwolenie MRiRW nr R - 89/2013 z dnia 13.06.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 26/2015d z dnia 19.01.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 263/2016d z dnia 17.05.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 219/2017d z dnia 26.05.2017 r.
UWAGA

H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować odzież ochronną.
P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Orlian 200 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania
zapobiegawczego lub interwencyjnego (we wczesnym stadium rozwoju choroby, nie później niż

2

48 godzin po infekcji) w zwalczaniu parcha jabłoni, mączniaka prawdziwego i szarej pleśni
jabłoni.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza sadowniczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
parch jabłoni, mączniak jabłoni
Termin stosowania: od fazy rozwojowej BBCH 10 (wierzchołki liści wystają 10 mm powyżej łusek
pąków) do 21 dni przed zbiorem.
szara pleśń
Termin stosowania:

od fazy pełni kwitnienia (przynajmniej 50% kwiatów otwartych) do fazy zasychania kwiatów,
większość płatków opada (BBCH 65-67), zwłaszcza podczas deszczowej pogody,

przed zbiorem w początkach dojrzewania owocu (BBCH 81), ale nie później niż 21 dni przed
ich zbiorem.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,75 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia choroby.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Uwaga:
Środek stosować nie częściej niż dwa razy z rzędu (dotyczy również innych fungicydów z tej
samej grupy chemicznej).
W przypadku wielokrotnego zastosowania środka w sezonie, pierwszy zabieg zastosować
w okresie przed kwitnieniem, pozostałe 1-2 zabiegi wykonać od fazy kwitnienia.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

w temperaturze powyżej 25ºC,

podczas przymrozków oraz na zmrożone lub mokre liście,

na rośliny będące w warunkach stresu, np. osłabione i uszkodzone przez przymrozek,
chłody, suszę, zalanie wodą, choroby lub szkodniki.
2. Środek odporny na zmywanie po godzinie od wyschnięcia cieczy roboczej na powierzchni
roślin.
3. Strategia zarządzania odpornością
Aby zapobiegać zjawisku odporności występuje konieczność stosowania środka
przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym
mechanizmie działania i nie stosowania środka w dawkach niższych niż zalecane.
4. Środek może być stosowany w programach Integrowanej Ochrony Roślin (IPM).

3

5. Środka Orlian 200 SC nie stosować w mieszaninach ze środkami ochrony roślin
zawierającymi kaptan jako substancje czynną.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić analogicznie jak z resztkami cieczy użytkowej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy roboczej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
50 m (w tym 18-metrowej strefy zadarnionej) od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

4

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń – 21 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach
lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 00C - 300C, z dala od źródeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody