🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Parcan AE


1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 131/2017d z dnia 10.04.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW
nr R- 210/2015 z dnia 11.12.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: 61
8262 512, fax: 61 8200 841, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.plParcan AEŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnychZawartość substancji czynnej:
pyretryny (związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)Zezwolenie MRiRW nr R- 210/2015 z dnia 11.12.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 229/2016d z dnia 26.04.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 131/2017d z dnia 10.04.2017 r.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P410 + P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie wysokiej
temperatury przekraczającej 50oC.


OPIS DZIAŁANIA
Parcan AE jest insektycydem w formie aerozolu, o działaniu kontaktowym i żołądkowym
przeznaczonym do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż i pelargonii w ogrodach
działkowych i przydomowych oraz na balkonach.
Na roślinie działa wgłębnie.


STOSOWANIE ŚRODKA
Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie)
pelargonia

mszyca ziemniaczana
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2
Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Etykieta środka ochrony roślin Parcan AE, załącznik do decyzji MRiRW
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 131/2017d z dnia 10.04.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW
nr R- 210/2015 z dnia 11.12.2015 r.
Odstęp między zabiegami: 21 dni

róża

mszyca różano-szczeciowa
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2
Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 10- 14 dni


SPOSÓB STOSOWANIA
Przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości 30 cm dokładnie opryskać całą roślinę,
uwzględniając również dolną stronę liści. Roślinę opryskiwać tak, aby była wilgotna, ale nie
ściekały z niej krople. Jednokrotne użycie środka skutecznie niszczy kolonie mszyc na
roślinach.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać
próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia
roślin.
2. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje
czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Środka nie stosować:
− podczas silnego wiatru,
− w czasie silnego nasłonecznienia.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po
zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.

Nie dopuścić do znoszenia środka poza obszar stosowania.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka ochrony roślin Parcan AE, załącznik do decyzji MRiRW
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 131/2017d z dnia 10.04.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW
nr R- 210/2015 z dnia 11.12.2015 r.
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury
przekraczającej 50oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - …………..
Zawartość netto - ………
Nr partii - ……………..Etykieta środka ochrony roślin Parcan AE, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody