Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pixel Prima 38 WG
Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-91/2014 h.r. z dnia 11.12.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa, Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A, 74-240 Lipiany
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
P I X E L P R I M A 38 W G
Zawartość substancji czynnych:
cyprodynil - związek z grupy anilinopirimidyn - 30%;
pikoksystrobina - związek z grupy strobiluryn - 8%.
Pozwolenie MRiRW nr R- 91/2014h.r. z dnia 11.12.2014 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera cyprodynil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się,
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

UWAGA!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3. W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie pokrytej zwartą roślinnością strefy ochronnej o szerokości 5 m od
zbiorników i cieków wodnych.

I OPIS DZIAŁANIA
PixelPrima 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego przed chorobami
grzybowymi. Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
1
II ZAKRES STOSOWANIA
PSZENICA OZIMA
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści,
septorioza plew
Zalecana dawka: 1,5 kg/ha
Łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza
paskowana liści, septorioza plew
Zalecana dawka: 2 kg/ha
PSZENŻYTO OZIME
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści
Zalecana dawka: 1,2-1,5 kg/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o
innym mechanizmie działania.
Środek stosować nie częściej niż 2 razy w sezonie przy zachowaniu minimalnego odstępu
21 dni.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
W celu poszerzenia spektrum zwalczanych chorób a także przy opóźnionych zabiegach,
w technologii ochrony fungicydowej należy zaplanować zabieg środkiem z grupy azoli.
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ZBOŻA - 45 DNI
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed
ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku
opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
2
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu w pojemniku szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej
niż +30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04
Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99
Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83
Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00
Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46
Wrocław – 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
3

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody