Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Prince Duo 400 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Prince Duo 400 SC

Numer zezwolenia: R-40/2019 h.r.

Termin zezwolenia: 2022-08-30

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2023-02-28

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2024-03-01

Substancja czynna: propyzamid - 400 g

Uprawa: rzepak ozimy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 2,1 l/ha. lub Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 – 1,875 l/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamiotła zbożowaprzetacznik bluszczykowyprzytulia czepnardest powojowysamosiewy zbóż

Ważne Tematy