Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Proline Max 460 ECZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-66/2010 z dnia 13.08.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789
Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2173 383 374, fax: +49 2173 383 564.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00, fax: 22 573 36 03.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PROLINE MAX 460 EC
Zawartość substancji aktywnych:
protiokonazol
2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro-
3H-1,2,4-triazol-3-tion (związek z grupy triazoli) - 160 g w 1 litrze środka,
spiroksamina
(8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4,5]dekan-2-ylometylo)(etylo) propyloamina
(związek z grupy ketoamin) - 300 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R -66/2010 z dnia 13.08.2010 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.

3. W celu ochrony roślin organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta Proline Max 460 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-66/2010 z dnia 13.08.2010 r.
I OPIS DZIAŁANIA
PROLINE MAX 460 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
UWAGA: ŚRODEK STOSOWAĆ JEDNORAZOWO W SEZONIE WEGETACYJNYM.
1. PSZENICA OZIMA
Łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się liścia flagowego.
Zalecana dawka: 0,75 l/ha od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka,
1 l/ha
od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. PSZENICA OZIMA, PSZENICA JARA
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna
plamistość liści.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
3. JĘCZMIEŃ JARY, JĘCZMIEŃ OZIMY
Mączniak prawdziwy, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna
zgorzel podstawy źdźbła, rynchosporioza
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
Zalecana dawka: 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
UWAGI:
Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
Przestrzegać zalecanej dawki środka.
Etykieta Proline Max 460 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-66/2010 z dnia 13.08.2010 r.
III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.
ZBOŻA - 35 DNI
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Zawartością
opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem
do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę
dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym dobrze wentylowanym miejscu
w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
-
Nie jeść i nie podczas stosowania produktu.
-
Unikać zanieczyszczenia oczu.
-
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
-
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
-
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje
roślin uprawnych
-
Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
-
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
-
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
-
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
-
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
-
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Etykieta Proline Max 460 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-66/2010 z dnia 13.08.2010 r.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
IX POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych
ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83

Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00

Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46

Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Proline Max 460 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody