🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Propulse 250 SE

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 515/2016d z dnia 08.11.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 157/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer
SAS,
16,
rue
Jean-Marie
Leclair,
69009
Lyon,
Republika
Francuska,
tel.: +33 472 854 913, fax: +33 472 854 926

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl


P R O P U L S E 250 SE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
fluopyram (związek z grupy pirydynyloetylobenzamidów) - 125 g/l (11,77%)
protiokonazol
(związek z grupy triazoli) - 125 g/l (11,77%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 157/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 523/2015d z dnia 18.06.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 930/2015d z dnia 23.11.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 515/2016d z dnia 08.11.2016 r.
Uwaga

H 373 – Może powodować uszkodzenie narządów (wątroba) poprzez długotrwałe lub narażenie
powtarzalne.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 – Zawiera 1,2-Benzoizotiazolin-3-on, 2-[2-(1-Chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-
fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P 103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.
P 314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P 391 – Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Propulse 250 SEOPIS DZIAŁANIA
PROPULSE 250 SE jest środkiem grzybobójczym w formie zawiesino-emulsji, o działaniu
systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku przed
chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych, szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy luźnego
kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak jary
czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów, od fazy luźnego
kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwagi:
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12 0C.
2. Zabieg wykonywać dokładnie aby wszystkie części rośliny były pokryte cieczą użytkową.
3. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie
wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu zastosować
środek o innym mechanizmie działania.
4. W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia łuszczyn na roślinach rzepaku.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po
Etykieta środka ochrony roślin Propulse 250 SE
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak – 56 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
Etykieta środka ochrony roślin Propulse 250 SEWARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w
których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Propulse 250 SE

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody