Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl

Środek: Rassel 100 SC

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Rassel 100 SC

Numer zezwolenia: R-70/2019

Termin zezwolenia: 2031-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2032-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2033-06-30

Substancja czynna: florasulam - 100 g

Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime

Dawka: Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 50 ml/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitamak polnymaruna bezwonnaprzytulia czepnasamosiewy rzepakutasznik pospolitytobołki polne

Ważne Tematy