Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: RiNiDi WG

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: RiNiDi WG

Numer zezwolenia: R-46/2020wu

Termin zezwolenia: 2021-12-31

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2022-06-30

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2023-06-30

Substancja czynna: dikamba - 550 g, nikosulfuron - 92 g, rimsulfuron - 23 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,44 kg/ha.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: gwiazdnica pospolitardest plamistyrumianek pospolitystarzec zwyczajny

Ważne Tematy