Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Roundup 360 Plus

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Roundup 360 Plus

Numer zezwolenia: R-71/2014

Termin zezwolenia: 2024-04-15

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2024-10-15

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2025-10-15

Substancja czynna: glifosat - 360 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Nazwa: A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia wschodzących chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami kukurydzy (BBCH 00-09).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: ziemniak

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 25,0 ml/100 m2. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 12,5 - 25,0 ml/100 m2.

Nazwa: Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków (BBCH 00-09). Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych. Środek stosować na glebach średnio zwięzłych.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: marchew, pietruszka, cebula, por

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 1,8 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18,0 ml/100 m2 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 12,5 - 18,0 ml/100 m2

Nazwa: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-09).

Grupy: ROŚLINY WARZYWNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: burak cukrowy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 - 2,5 l/ha.

Nazwa: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego (BBCH 00-09).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha.

Nazwa: Przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczania chwastów.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,875 - 4,0 l/ha

Nazwa: Przed zbiorem roślin uprawnych w celu przyspieszenia zbioru (desykacja).

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: ściernisko

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,5 - 6,0 l/ha.

Nazwa: po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: tereny nieużytkowane rolniczo, place magazynowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,75 - 6,0 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60,0 ml/100 m2 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 37,5 - 60,0 ml/100 m2

Nazwa: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawkę środka oraz termin jego stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,2 l środka na 10 litrów wody.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: likwidacja odłogów, likwidacja ugorów

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 3,8 - 6,0 l/ha. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60,0 ml/100 m2 Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 38,0 - 60,0 ml/100 m2

Nazwa: Wyższą z zalecanych dawek stosować w jesiennym terminie zabiegu. Termin zabiegów: Wiosną – w okresie intensywnego wzrostu chwastów do fazy ich zakwitania. Jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: amatorskie / profesjonalne

Agrofag: bylica pospolitafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białakrwawnik pospolitymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaperz właściwyprzytulia czepnardestówka powojowatarumian polnysamosiewy zbóżtobołki polnewyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy