Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Roundup Flex 480

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: ,

Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: glifosat - 480 g

Nazwa posiadacza zezwolenia: Monsanto Europe S.A/N.V Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Monsanto Polska Sp. z o.o.

Pozwolenie na handel równoległy: nie

Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 23-04-2026

nazwa Roundup Flex 480

Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-218/2014

Data wydania zezwolenia: 23-10-2014

Nazwa handlowa produktu: Roundup Flex 480

Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 23-04-2025

Termin ważności zezwolenia: 23-10-2024


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 l/ha.

uprawa: kukurydza

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity

termin: A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty roczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,5 l/ha.

uprawa: przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

uprawa: ściernisko

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-3,75 l/ha.

uprawa: likwidacja ugorów, likwidacja odłogów

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25- 4,5 l/ha

uprawa: użytki zielone, łąki

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,125-1,5 l/ha.

uprawa: cebula

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity

termin: Termin stosowania: Opryskiwać po siewie cebuli na wschodzące chwasty ale nie później niż 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00).


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-3 l/ha.

uprawa: pszenica ozima

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-3 l/ha.

uprawa: rzepak ozimy

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity

termin: Termin stosowania: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem.


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha

uprawa: jabłoń

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-4,5 l/ha.

uprawa: czarna porzeczka

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25-4,5 l/ha.

uprawa: orzech laskowy, orzech włoski

zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha.

uprawa: łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny, bobik, peluszka, groch, fasola

zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,75 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,25-3,75 l/ha.

uprawa: szkółki leśne

zastosowanie małoobszarowe: nie

agrofag: gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , komosa biała , rdest plamisty , tasznik pospolity , tobołki polne , tobołki polne , wilczomlecz obrotny , maruna bezwonna , perz właściwy , przetacznik perski , przetacznik polny , przymiotno kanadyjskie , samosiewy jęczmienia , starzec zwyczajny , wiechlina roczna , bodziszek drobny , fiołek polny , jasnota purpurowa , krwawnik pospolity , mniszek pospolity , ostrożeń polny , powój polny , przytulia właściwa , przytulia pospolita , rdest ptasi , wyczyniec łąkowy , wiechlina łąkowa , wierzbownica gruczołowata , wrotycz pospolity


ulotka: Roundup Flex 480
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody