Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Roundup TransEnergy 450 SL

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Monsanto Polska Sp. z o.o.

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: ,

Termin ważności zezwolenia: 03-03-2024

Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-32/2014

Nazwa posiadacza zezwolenia: Monsanto Europe S.A/N.V Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo Belgii

nazwa Roundup TransEnergy 450 SL

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H319

Data wydania zezwolenia: 04-03-2014

Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 04-09-2024

Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 04-09-2025

Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: glifosat - 450 g

Pozwolenie na handel równoległy: nie

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa handlowa produktu: Roundup TransEnergy 450 SL


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: pola uprawne, kukurydza

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: ziemniak

termin: Opryskiwać po posadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody. Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: burak cukrowy

termin: Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w uproszczonej technologii, tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,2 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy

termin: C. Przed zbiorem roślin uprawnych, zwalczanie chwastów, desykacja, ułatwienie zbioru. a) zwalczanie chwastów W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. b) desykacja pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego W przypadku desykacji zbóż środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a w przypadku desykacji rzepaku ozimego środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,5 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: cebula, marchew, pietruszka, por

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-5,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: ściernisko

termin: Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: tereny nieużytkowane rolniczo

termin: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. Stosować przy użyciu dowolnych opryskiwaczy polowych lub ręcznych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,16 l środka na 10 litrów wody.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 5,0 l/ha.

zastosowanie małoobszarowe: nie

uprawa: likwidacja odłogów, likwidacja ugorów

termin: Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach w celu ich utrzymania i w przypadku przywracania tych obszarów do użytkowania rolniczego. Termin zabiegów: wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania. jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

agrofag: bodziszek drobny , dymnica pospolita , gorczyca polna , gwiazdnica pospolita , jasnota różowa , jasnota purpurowa , mak polny , maruna bezwonna , miotła zbożowa , ostróżeczka polna , przetacznik bluszczykowy , przytulia czepna , rdest ptasi , tasznik pospolity , tobołki polne , włośnica zielona , chwastnica jednostronna , fiołek polny , iglica pospolita , komosa biała , krwawnik pospolity , krzywoszyj polny , perz właściwy , pokrzywka żegawka , przymiotno kanadyjskie , rdest powojowy , żółtlica drobnokwiatowa , bylica pospolita , wyka ptasia


ulotka: Roundup TransEnergy 450 SL
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody