Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Środki ochrony roślin>

Środek: Roundup TransEnergy 450 SL

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Roundup TransEnergy 450 SL

Numer zezwolenia: R-32/2014

Termin zezwolenia: 2024-03-03

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2024-09-04

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2025-09-04

Substancja czynna: glifosat - 450 g

Uprawa: ziemniak

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

Nazwa: Opryskiwać po posadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków. Zalecana ilość wody: 200-300 l wody. Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: burak cukrowy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

Nazwa: Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w uproszczonej technologii, tj. jesienią siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni i następnie zabieg w celu zwalczania wschodzących chwastów.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,2 l/ha.

Nazwa: C. Przed zbiorem roślin uprawnych, zwalczanie chwastów, desykacja, ułatwienie zbioru. a) zwalczanie chwastów W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zabieg w zbożach wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed przewidywanym zbiorem. b) desykacja pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego i rzepaku ozimego W przypadku desykacji zbóż środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a w przypadku desykacji rzepaku ozimego środek stosować gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: ściernisko

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-5,0 l/ha.

Nazwa: Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów. Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: tereny nieużytkowane rolniczo

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha.

Nazwa: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. Stosować przy użyciu dowolnych opryskiwaczy polowych lub ręcznych. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,16 l środka na 10 litrów wody.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Uprawa: likwidacja odłogów, likwidacja ugorów

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 5,0 l/ha.

Nazwa: Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach w celu ich utrzymania i w przypadku przywracania tych obszarów do użytkowania rolniczego. Termin zabiegów: wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania. jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Grupy: INNE

Małoobszarowe: NIE

Zastosowanie/użytkownik: profesjonalne

Agrofag: bodziszek drobnybylica pospolitachwastnica jednostronnadymnica pospolitafiołek polnygorczyca polnagwiazdnica pospolitaiglica pospolitajasnota purpurowajasnota różowakomosa białakrwawnik pospolitykrzywoszyj polnymak polnymaruna bezwonnamiotła zbożowaostróżeczka polnaperz właściwypokrzywka żegawkaprzetacznik bluszczykowyprzymiotno kanadyjskieprzytulia czepnardest powojowyrdest ptasitasznik pospolitytobołki polnewłośnica zielonawyka ptasiażółtlica drobnokwiatowa

Ważne Tematy