Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a

Środek: Samaz Gold 040 OD

Rodzaj preparatu: Chwastobójczy

Nazwa: Samaz Gold 040 OD

Numer zezwolenia: R-73/2014 h.r.

Termin zezwolenia: 2024-07-04

Termin dopuszczenia środka do sprzedaży: 2025-01-04

Termin dopuszczenia środka do stosowania: 2026-01-01

Substancja czynna: nikosulfuron - 40 g

Uprawa: kukurydza

Dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,5 l/ha.

Nazwa: Wyższą dawkę należy stosować przy silnym zachwaszczeniu komosą białą, rdestami, szarłatem szorstkim i chwastami jednoliściennymi (perz właściwy, chwastnica jednostronna, wyczyniec polny). Zabieg wykonać po wschodach kukurydzy od fazy 4 –tego do końca fazy 9 –tego liścia właściwego (BBCH 14-19), gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 2-4 liści, natomiast jednoliścienne - od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia.

Grupy: ROŚLINY ROLNICZE

Małoobszarowe: NIE

Agrofag: bodziszek drobnychwastnica jednostronnafiołek polnygwiazdnica pospolitakomosa białaperz właściwyprzytulia czepnardest powojowyrdest szczawiolistnyszarłat szorstkitobołki polnewyczyniec poln

Ważne Tematy