Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Savea 333 FS

Załącznik do pozw. MRiRW nr R -64/2016 h.r. z dnia 14.07..2016 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firna Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska 5A74-240 Lipiany

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZPH AGROMIX , ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice


SAVEA 333 FS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fluksapyroksad (substancja z grupy karboksyamidów) 333 g/l (28,78%)


Pozwolenie MRiRW nr R - 64 /2016 h.r. z dnia 14.07. 2016 r.

Uwaga

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym,
przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami
grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych.
Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób odnasiennych oraz chorób liści.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
septorioza liści, pleśń śniegowa
Ponadto środek wykazuje średni poziom zwalczania mączniaka prawdziwego.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna
siewnego.

Jęczmień ozimy

1

pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia,
pleśń śniegowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna
siewnego.

Jęczmień jary
pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml/100 kg ziarna siewnego.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 150 ml/100 kg ziarna siewnego.

Stosowanie w mieszaninie ze środkiem Kinto Duo 080 FS
Pszenica ozima
septorioza liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Savea 333 FS 150 ml +
Kinto Duo 080 FS 200 ml/100 kg ziarna siewnego.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Savea 333 FS 150 ml +
Kinto Duo 080 FS 250 ml/100 kg ziarna siewnego.

Jęczmień jary
pasiastość liści jęczmienia
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Savea 333 FS 75 ml + Kinto
Duo 080 FS 200 ml / 100 kg ziarna siewnego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na
cele konsumpcyjne ani na paszę.
5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio zaprawionego
innym środkiem ochrony roślin.
6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym
magazynie.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Należy ściśle przestrzegać dawkowania środka. Przed użyciem wstrząsnąć zawartością
opakowania. Zawiesinę do zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym
naczyniu. Najpierw wlać odmierzoną ilość wody, następnie dodać odmierzoną ilość środka
Savea 333 FS (lub odmierzone ilości środków Kinto Duo 080 FS i Savea 333 FS) dokładnie
mieszając. Zaprawianie przeprowadzać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym
lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w
pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy. Opróżnione opakowanie przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użyta do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

2

− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− pod zamknięciem,
− w temperaturze 0°C – 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.


Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

3

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody