Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Seedron 60 FSZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 174/2016 z dnia 19.08.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63 240 01
18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725
54 01, www.whlogistics.plSEEDRON 60 FS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 50 g/l (4,61 %)
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 10 g/l (0,92 %)

Zezwolenie MRiRW nr R- 174/2016 z dnia 19.08.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Seedron 60 FS to fungicyd o działaniu kontaktowym i układowym w formie płynnego
koncentratu, przeznaczony do przedsiewnego zaprawiania materiału siewnego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu zaprawiarki mechanicznej o ruchu ciągłym
lub porcjach zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.
STOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień ozimy

głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, pleśń śniegowa
zbóż i traw

Pszenica ozima
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy, zgorzel siewek,
pleśń śniegowa zbóż i traw

Pszenżyto ozime
zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż i traw

Żyto ozime
zgorzel siewek, głownia źdźbłowa żyta, pleśń śniegowa zbóż i traw

Jęczmień jary
głownia pyląca jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica jara
śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy

Owies
głownia pyląca owsa

Maksymalna dawka /zalecana dla jednorazowego zastosowania: 100 ml /100 kg ziarna
Zalecany dodatek wody: 0-1500 ml
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA
Ze względu na ryzyko dla środowiska maksymalna norma wysiewu przy użyciu
materiału siewnego zaprawianego środkiem Seedron 60 FS wynosi 250 kg/ha.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego
inną zaprawą.
5. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
6. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu,
należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.
7. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go
na cele konsumpcyjne ani na pasze.
8. Zaprawione ziarna pozostałe na powierzchni gleby muszą być po wysiewie całkowicie
przykryte (w tym na uwrociach).
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawiesinę sporządzić zgodnie z zalecaniem, w osobnym naczyniu. Naczynie wypełnić
najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Seedron 60 FS nie
mieszając, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie
wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać
ziarno
w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją
obsługi danej zaprawiarki.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY
Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu
przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą oraz półmaskę filtrującą typu FFP3 w trakcie
przygotowywania zawiesiny do zaprawiania oraz podczas zaprawiania i pakowania
zaprawionych nasion.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
− zaprawione ziarno musi być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione
nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
− zebrać przypadkowo rozsypane ziarno.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody