Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Sekil 20 SP

Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania: 31-10-2019

Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia: 31-10-2018

Data wydania zezwolenia: 05-09-2016

Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej): R-189/2016

Rodzaj preparatu: Insektycyd

Nazwa i ilość każdej substancji czynnej: acetamipryd - 200 g

nazwa Sekil 20 SP

Nazwa posiadacza zezwolenia: Nisso Chemical Europe GmbH Berliner Alle, 40210 Dusseldorf, Niemcy

Termin ważności zezwolenia: 30-04-2018

Nazwa handlowa produktu: Sekil 20 SP

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych: ,

Pozwolenie na handel równoległy: nie

Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka: , H302, H410

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Sumi Agro Poland Sp. z o.o.


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.

agrofag: stonka ziemniaczana

uprawa: ziemniak


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: mszyce , wciornastki , zmienik lucernowiec , pachówka strąkóweczka

uprawa: łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: wciorniastek tytoniowiec , mszyce

uprawa: tytoń


zastosowanie małoobszarowe: nie

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

agrofag: mszyce , toczyk gruszowiaczek , owocnica

uprawa: jabłoń


zastosowanie małoobszarowe: nie

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: owocówka jabłkóweczka , pryszczarek jabłoniak , ogrodnica niszczylistka , bawełnica korówka

uprawa: jabłoń


zastosowanie małoobszarowe: nie

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

agrofag: nasionnica trześniówka , mszyce

uprawa: wiśnia, czereśnia


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: owocówka jabłkóweczka

uprawa: grusza


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.

agrofag: mszyce

uprawa: grusza


zastosowanie małoobszarowe: nie

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.

agrofag: mszyce , owocnica

uprawa: śliwa


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika.

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: owocówka śliwkóweczka

uprawa: śliwa


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.

agrofag: opuchlaki

uprawa: truskawka


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.

dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha.

agrofag: słodyszek rzepakowy

uprawa: rzepak ozimy


zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: zwójka bukóweczka , zwójka siatkóweczka , zwójka różóweczka

uprawa: grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia, winorośl, borówka wysoka


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).

agrofag: miodówka gruszowa plamista , miodówka gruszowa czerwona , miodówka gruszowa żółta

uprawa: grusza


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śluzownica ciemna , kwieciak gruszowiec , pryszczarek gruszowiec

uprawa: grusza


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: misecznik śliwowy

uprawa: śliwa


zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: mszyce

uprawa: morela, brzoskwinia, winorośl, borówka wysoka


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: ogrodnica niszczylistka , pryszczarek borówkowiec

uprawa: borówka wysoka


zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: mszyce , zwójka siatkóweczka , zwójka różóweczka

uprawa: malina, porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest, leszczyna


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: ogrodnica niszczylistka

uprawa: winorośl


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: krzywik , kwieciak malinowiec , kistnik malinowiec , pryszczarek namalinek łodygowy , przeziernik malinowiec

uprawa: malina


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: krzywik , pryszczarek porzeczkowiak liściowy , owocnica , przeziernik porzeckowiec

uprawa: porzeczka biała, porzeczka czarna, porzeczka czerwona


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.

agrofag: chowacz podobnik , pryszczarek kapustnik

uprawa: rzepak ozimy


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: przeziernik porzeckowiec

uprawa: agrest


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: kwieciak malinowiec , zmieniki

uprawa: truskawka


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: misecznik śliwowy , słonkowiec orzechowiec , dłużynka leszczynówka

uprawa: leszczyna


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy początku rozwoju kwiatostanów do końca fazy kwitnienia (BBCH 50-69).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: mszyce

uprawa: orzech włoski


zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: wciornastki

uprawa: papryka, dynia, melon, kawon, ogórek, por, cebula, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kapusta pekińska


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: mszyce

uprawa: papryka, sałata, szpinak, kapusta pekińska, kapusta brukselska, pomidor


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: zmieniki

uprawa: papryka, dynia, melon, kawon, ogórek, fasola


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka glebowa , śmietka kiełkówka

uprawa: ogórek, bób, groch, fasola, por


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do fazy gdy wyraźnie rozwinięty jest 5 liść (BBCH 11-15).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka kiełkówka , śmietka glebowa , śmietka cebulanka

uprawa: czosnek


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka cebulanka , śmietka kiełkówka , śmietka kapuściana , śmietka glebowa

uprawa: szpinak


zastosowanie małoobszarowe: nie

termin: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte w liściach (BBCH 30-50).

dawka: Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20-0,25 kg/ha.

agrofag: chowacz brukwiaczek , chowacz czterozębny

uprawa: rzepak ozimy


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 65-75)

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: strąkowiec bobowy

uprawa: bób


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typowa długość (BBCH 61-75).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: strąkowiec grochowy

uprawa: groch


zastosowanie małoobszarowe: tak

agrofag: wciornastek grochowiec , wciorniastek tytoniowiec

uprawa: groch, fasola


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość do końca fazy pełni dojrzałości strąków (nasiona twarde) (BBCH 75-89).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: strąkowiec fasolowy

uprawa: fasola


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści właściwych (BBCH 11-19).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: pchełka burakowa , drobnica burakowa

uprawa: burak ćwikłowy


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: chowacz szczypiorak , wgryzka szczypiorka

uprawa: por, cebula


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika od fazy gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy wyraźnie jest rozwinięty 5 liść (BBCH 11-15).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka kiełkówka , śmietka cebulanka , śmietka glebowa

uprawa: cebula


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13-48).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: pchełki , chowacz czterozębny , chowacz brukwiaczek , gnatarz rzepakowiec

uprawa: kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kapusta brukselska


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy 5 liścia (BBCH 11-15).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka kapuściana

uprawa: kapusta brukselska, kapusta pekińska


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).

dawka: Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: liściolubka selerowa , połyśnica marchwianka , zmienniki

uprawa: seler liściowy, seler naciowy


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: oprzędziki

uprawa: bobik, soja, lucerna siewna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13-48).

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śmietka kapuściana , pchełki , chowacz czterozębny , chowacz brukwiaczek , mszyce , gnatarz rzepakowiec

uprawa: kalafior, brokuł


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).

dawka: Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

agrofag: mączlik szklarniorwiec , wciorniastek tytoniowiec , wciorniastek zachodni , miniarki , mszyce , zmienniki , pchełki

uprawa: ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

dawka: Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach wody.

agrofag: mączlik szklarniorwiec , wciorniastek tytoniowiec , wciorniastek zachodni , miniarki , mszyce , czerwce , zmieniki

uprawa: rośliny ozdobne


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: śluzownica ciemna , licinek tarninaczek , kwieciak pestkowiec

uprawa: wiśnia, czereśnia


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte w liściach do początku fazy rozwoju strąków i nasion. (BBCH 51-70).

agrofag: mszyce , wciornastki

uprawa: bobik


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: strąkowiec bobowy

uprawa: bobik, soja


zastosowanie małoobszarowe: tak

termin: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do początku fazy rozwoju strąków i nasion z zachowaniem okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 61-70).

dawka: Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: zmienik lucernowiec , mszyce

uprawa: soja


zastosowanie małoobszarowe: tak

dawka: Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.

agrofag: mszyce , zmienik lucernowiec , ozdobnik lucernowiec , pryszczarek

uprawa: lucerna siewna


ulotka: Sekil 20 SP
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody