Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Serenade ASO


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 371/2017d z dnia 24.07.2017 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 122/2015 z dnia 18.08.2015 r.
.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Niemcy, tel. :+33 472 854 908, fax:
+33 472 854 926

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36
03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
AGROPAK Sp. j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel. 32 615 69 18,
fax.: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
SERENADE ASO


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
Bacillus subtilis szczep QST 713 – 13,96 g/l (1,34%) (minimalne stężenie 1,042 x1012
CFU/L)Zezwolenie MRiRW nr R - 122/2015 z dnia 18.08.2015 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 371/2017d z dnia 24.07.2017 r.EUH208 - Zawiera Bacillus subtilis szczep QST 713. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


OPIS DZIAŁANIA
Serenade
ASO
jest
mikrobiologicznym
środkiem
grzybobójczym
oraz
bakteriobójczym/statycznym o działaniu kontaktowym, w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą (SC), zawierającym szczep QST 713 bakterii Bacillus subtilis
i przeznaczonym do stosowania w uprawie gruszy, moreli, brzoskwini, wiśni, czereśni, śliwy,
winorośli, uprawianych w gruncie i pod osłonami agrestu, aronii, borówki wysokiej, jeżyny,
maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, truskawki, żurawiny, sałaty,
pomidora, oberżyny, papryki i ogórka, oraz uprawianych w gruncie marchwi, pietruszki
korzeniowej, pasternaku, selera korzeniowego, kapusty głowiastej białej, kapusty głowiastej
czerwonej, kalafiora, jarmuża, brokuła, kapusty pekińskiej i kapusty brukselskiej przeciwko
chorobom grzybowym oraz bakteryjnym.

Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do zezwolenia MRiRW
1


Bacillus subtilis QST 713 jest bakterią występującą naturalnie w przyrodzie, wykazującą
działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku
kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzanie substancji, które zakłócają
funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bacillus subtilis QST 713 konkuruje także
z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną
odporność rośliny.

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
sadowniczego lub polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Truskawka uprawiana pod osłonami
Szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do
drugiego zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 60-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Marchew uprawiana w gruncie

Alternarioza naci marchwi
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy korzeń zaczyna się
poszerzać do fazy, gdy osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym marchwi uwzględniająca
zastosowanie środka wskazane w dalszej części etykiety: 6.

Sałata uprawiana w gruncie

Szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy 3 liścia do fazy, gdy osiągniętą
jest typowa masa liści (BBCH 13-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym sałaty uprawianej w gruncie
uwzględniająca zastosowanie środka wskazane w dalszej części etykiety: 6.

Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
2


Pomidor, papryka, oberżyna uprawiane w gruncie
Szara pleśń, alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu
pierwszych objawów choroby od początku fazy rozwoju pędów bocznych do fazy pełnej
dojrzałości (owoce maja typową barwę) (BBCH 21-89).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pomidora, oberżyny i papryki
uprawianych w gruncie uwzgledniająca zastosowanie środka wskazane w dalszej
części etykiety: 6.

Pomidor, papryka, oberżyna uprawiane pod osłonami

Szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy rozwoju pędów
bocznych do fazy pełnej dojrzałości (owoce mają typową barwę) (BBCH 21-89).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pomidora, oberżyny i papryki
uprawianych pod osłonami uwzgledniająca zastosowanie środka wskazane w dalszej
części etykiety: 6.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Truskawka uprawiana w gruncie

Szara pleśń, mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy przed kwitnieniem do drugiego
zbioru (większość owoców wybarwiona) (BBCH 55-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 400-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
3


Grusza
Rak bakteryjny drzew owocowych, zaraza ogniowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do końca
fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-79).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Morela, brzoskwinia, wiśnia, czereśnia, śliwa
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rak bakteryjny drzew owocowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia do końca fazy
zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Agrest, aronia, borówka wysoka, jeżyna, malina, porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała, żurawina uprawiane gruncie i pod osłonami

Szara pleśń, mączniak prawdziwy.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku kwitnienia do końca fazy
zaawansowanego dojrzewania owoców (BBCH 51-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 9.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Winorośl
Szara pleśń, mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy kwitnienia do fazy
pełnej dojrzałości jagód (BBCH 60-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 300-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Marchew uprawiana w gruncie

Mączniak prawdziwy
Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
4


Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy korzeń zaczyna się
poszerzać do fazy, gdy osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Plamistość zgorzelowa korzeni marchwi
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować doglebowo przed siewem marchwi (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym marchwi uwzględniająca
zastosowanie środka wskazane we wcześniejszej części etykiety: 6.

Pietruszka korzeniowa, pasternak, seler korzeniowy

Mączniak prawdziwy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy, gdy korzeń zaczyna się
poszerzać do fazy, gdy osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 300-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Plamistość zgorzelowa korzeni
Zabieg doglebowy:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować doglebowo przed siewem rośliny uprawnej (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.

Sałata uprawiana w gruncie

Zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy 3 liścia do fazy, gdy osiągniętą
jest typowa masa liści (BBCH 13-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
5


Zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem/siewem sałaty (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym sałaty uprawianej w gruncie
uwzględniająca zastosowanie środka wskazane we wcześniejszej części etykiety: 6.


Sałata uprawiana pod osłonami

Szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy 3 liścia do fazy, gdy osiągniętą
jest typowa masa liści (BBCH 13-49).
Liczba zbiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od fazy 3 liścia do fazy, gdy osiągniętą
jest typowa masa liści (BBCH 13-49).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem/siewem sałaty (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym sałaty: 6.

Pomidor, oberżyna, papryka uprawiane w gruncie

Fuzarioza zgorzelowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem rośliny uprawnej (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pomidora, oberżyny i papryki
uprawianych w gruncie uwzględniająca zastosowanie środka wskazane we
wcześniejszej części etykiety: 6.


Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
6


Pomidor, oberżyna, papryka uprawiane pod osłonami
Alternarioza, bakteryjna cętkowatość pomidora, bakteryjna cętkowatość papryki, bakteryjna
cętkowatość bakłażana
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy rozwoju pędów
bocznych do fazy pełnej dojrzałości (owoce maja typową barwę) (BBCH 21-89).
Liczba zabiegów: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Fuzarioza zgorzelowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować przed sadzeniem rośliny uprawnej (BBCH 00).
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym pomidora, oberżyny i papryki
uprawianych pod osłonami uwzględniająca zastosowanie środka wskazane we
wcześniejszej części etykiety: 6.


Ogórek uprawiany w gruncie i pod osłonami
Mączniak prawdziwy, bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo od początku fazy rozwoju pędów
bocznych do fazy pełnej dojrzałości (owoce maja typową barwę) (BBCH 21-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 400-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta
brukselska, kalafior, jarmuż, brokuł.

Alternarioza, mączniak prawdziwy, szara pleśń, czarna zgnilizna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo na rozsadę lub tuż po wysadzeniu
roślin do gruntu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
7


1. Środek wykazuje średni poziom zwalczania lub ogranicza występowanie chorób. Z tego
względu nie we wszystkich przypadkach można oczekiwać wystarczającej skuteczności.
2. Zabieg wykonać dokładnie pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. W przypadku dużego nasilenia występowania chorób środek stosować przemiennie
z chemicznymi środkami grzybobójczymi.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz
dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin oraz ochronę dróg oddechowych (maski typu FFP3) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W przypadku wykonywania zabiegu samobieżnym lub ciągnikowym opryskiwaczem
polowym:
Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
8


W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wykonywania zabiegu samobieżnym lub ciągnikowym opryskiwaczem
sadowniczym:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 4o- 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Serenade ASO, załącznik do decyzji MRiRW
9

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody