Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Stamigan 200 ECZałącznik do pozwolenia MRiRW nr R- 37/2013h.r. z dnia 22.07.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Robbin Aalbers Agrochemical Trading, Generaal Gavinstraat 232, 6552 MP,
Groesbeek, Królestwo Niderlandów, tel.:31 24 38117, fax: 31 24 3880118;
e-mail:robbin.aalbers@planet.nl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
S T A M I G A N 200 EC
Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr-meptyl: (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
- 200 g/l (20%)
Substancje niebezpieczne nie będące substancjami aktywnymi : solwent nafta ( ropa
naftowa),węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna-niespecyfikowana.
Pozwolenie MRiRW Nr R- 37/2013h.r. z dnia 22.07.2013 r.
Szkodliwy
Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Pary mogą powodować uczucie senności i zawroty głowy.I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany
nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej i jęczmieniu ozimym.
Środek Stamigan 200 EC stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Stamigan 200 EC pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie przemieszczany do
korzeni roślin powodując ich zamieranie. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a
przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni.
Zamieranie chwastów następuje po 5-7 dniach.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przytulia
czepna, rdest plamisty.
Chwasty odporne: fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna.
Uwaga:
Jeśli zabieg wykonany jest na początku fazy liścia flagowego zbóż w dawce 0,6 l/ha jasnota
różowa, niezapominajka polna i rdest plamisty mogą być średnio wrażliwe na środek.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ZBOŻA OZIME.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy.
Opryskiwać wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6-1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie
zachwaszczonych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. PRZECIWSKAZANIA
1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie
z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środka nie należy stosować:
- na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
- podczas wiatru przekraczającego prędkość 3 m/s (10,8 km/godz.).

3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W
przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu
tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA Ś
RODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO
ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE
ZWIERZĘTA

Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU
ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Pszenica ozima, jęczmień ozima – nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy
5.
O
CHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne szczególnie dwuliścienne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04
Rzeszów –17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99
Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83
Tarnów - 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00
Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46
Wrocław – 71 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody